• Start
  • Nieuws
  • Veranderende samenwerking in de keten: project DOEN

Veranderende samenwerking in de keten: project DOEN

Veranderende samenwerking in de keten: project DOEN

Het thema van de InfraTech ‘slim verbinden’ is op verschillende manieren te interpreteren, maar wat houdt dat in voor samenwerking? In drie dagen wordt aan de hand van drie verschillende projecten gesprekken gevoerd over verandering in samenwerking in de keten en op dinsdag is afgetrapt met het project DOEN. 

Geplaatst: 19 januari 2017

Deel deze pagina

Blog door Marthe de Haan, Business Developer bij De Bouwcampus

Namens stichting De Bouwcampus opent Majorie Jans deze sessie. Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft Thomas van Belzen van Cobouw bezoekers van de InfraTech benaderd met de vraag wat men ervan vindt als samenwerking als criterium in aanbestedingen wordt gehanteerd. De overwegende reactie van de geïnterviewden was dat samenwerking vooral als zeer ingewikkeld en spannend wordt gezien. De opdrachtgever vertrouwt de opdrachtnemer nog niet en vice versa; de bouwfraude hangt nog als donkere wolk boven de markt.

Opdrachtgevers zijn op zoek naar de beste samenwerkingen, want ze hebben niet alles zelf in huis. Door allianties en partnerschappen aan te gaan en de markt zo vroeg mogelijk te betrekken wordt een nieuwe weg ingeslagen.

Is aanbesteden op samenwerking mogelijk? Het publiek wordt voorgesteld aan het Project DOEN. Namens project DOEN zijn Marieke Plegt en Machiel Galesloot aanwezig om het publiek uit te leggen hoe samenwerking van belang is in dit project: door inventarisatie binnen de markt bleek dat er behoefte is om andere vormen van samenwerking aan te gaan, en zodoende is project DOEN gestart. Hierbij is de Nijkerkerbrug het project waar een nieuwe vorm van samenwerking op wordt toegepast. Kern van het project is: minimale verspilling, optimale samenwerking en maximale klantwaarde. Het proces is van inschrijving met een visie, naar assessment op samenwerking tot gesprekken met de eigenaar van de brug gegaan. Tot en met de laatste stap is nog steeds geen ontwerp geleverd en wordt er nog steeds niet technisch inhoudelijk ingegaan op de Nijkerkerbrug en werd deze fase beoordeeld als kwalitatief. 

figuur DOEN

 

Vanuit het publiek worden interessante vragen gesteld, zoals ‘valt onder minimale verspillingen ook het reduceren van faalkosten?’ en ‘hoe gaat men deze aanbestedingsmethodiek noemen?’. Op niet elke vraag is al een antwoord, maar de insteek van project DOEN is om projecten met minimale verspilling op te leveren. Door vanaf het begin samen te werken en een soort bouwteam te vormen, worden faalkosten gereduceerd. Wat betreft een naam voor deze aanbestedingsmethodiek: die is er nog niet! Hier kan zeker nog input voor geleverd worden .

Ook kritische vragen worden gesteld, als ‘hoe ondervang je het risico dat niet dezelfde mensen op het project blijven?’. Dit is een risico, waarbij het om procesafspraken gaat in plaats van het verbieden om mensen te vervangen.

Tot slot stelt Majorie de vraag aan het publiek of men samenwerking als criterium in aanbesteding als nuttig ziet. Het publiek geeft hier een verdeelde reactie op, waardoor blijkt dat het gedachtegoed van veranderende samenwerking in de keten nog een lange weg te gaan heeft.  

Meer informatie

Meer informatie over Project DOEN lees je in het co-creatielab.

ProjectDoen InfraTech2  ProjectDoen InfraTech1