Van contract naar contact

Van contract naar contact

In de praktijk zie je dat we vaak focussen op het contract en voor het echte contact maken onvoldoende tijd nemen. Vanuit de ConsulTable denken we dat de kwaliteit van projecten omhoog gaat als je vooral focust op de onderlinge relaties, oftewel op professioneel CONTACTmanagement. Daarbij is het belangrijk om hetzelfde doel voor ogen te hebben, oprecht geïnteresseerd te zijn en respect te hebben voor elkaars grenzen. Hieronder leggen we uit hoe en waarom, onderbouwd met voorbeelden uit de gemeente Rotterdam. 

Geplaatst: 02 maart 2016

Deel deze pagina

Blog ConsulTable - Door Annoesjka Nienhuis, Wout Goudswaard en Cor Klaassen

Zelfde doel

Samen een duidelijk doel formuleren is cruciaal. Als je alleen je eigen doelen nastreeft, waarom zou je dan met elkaar samenwerken? Een goed gezamenlijk gedefinieerd doel geeft een eenduidige richting aan en is meetbaar. Iedereen begrijpt het doel en het nut ervan. Daarnaast biedt het doel uitdaging en inspiratie. In het project ‘kruispunt Zuiderkruis’ in Rotterdam is samen met de gemeente, aannemers en bewoners afgesproken dat het kruispunt tijdens de uitvoering vier weken afgesloten zou worden. In dit pilotproject waarin een nieuwe samenwerkingsvorm gebruikt is, stond iedereen achter dit doel en zag het belang dat het kruispunt na vier weken weer open moest. De toezichthouders van de gemeente, die gewend zijn om achteraf te controleren, dachten nu actief met de aannemerscombinatie mee vanuit een gezamenlijk belang. Zij wilden net als iedereen dat de vier weken gehaald werd, wat ook gelukt is. 

Oprechte interesse

Echt contact maken betekent dat je oprecht geïnteresseerd bent in de belangen en de werkprocessen van de ander. Voorbeeld: In de praktijk hebben inkopers te maken met heel veel regels. Veel projectleiders vinden het lastig om hun vraag zo te formuleren dat inkopers ermee overweg kunnen. Dus dat vergt aandacht en je verdiepen in elkaars werkprocessen. Door het opzoeken van de grenzen van elkaars processen, ontstaan de interessante discussies die ruimte bieden voor vernieuwing. Zo heeft de gemeente Rotterdam zich door een aannemer laten informeren over hoe zijn tenderteam werkt. Dat leverde bij de projectleiders en de inkopers van de gemeente enorme eye openers op. Dat resulteert nu in uitvragen die beter aansluiten bij de processen van aannemers. 

Respect

Focus op het onderlinge contact betekent ook wederzijds respect. Respect betekent elkaar durven aanspreken op fout gedrag. Dat zie je bijv. bij een aannemer die het prima vond dat zijn medewerkers parkeerden buiten het terrein dat de gemeente had aangewezen. De boetes zijn netjes betaald, maar het getuigt niet echt van respect voor de grenzen van de partner waar je mee samenwerkt. De projectleider van de gemeente heeft de hoofdaannemer erop aangesproken en gevraagd om naar zijn medewerkers uit te stralen dat ze uit respect voor de gemeente niet fout moeten parkeren. Dat werkte. 

Kortom: Het focussen op de onderlinge relaties leidt tot een beter beheersing van tijd, geld en kwaliteit en voorkomt ergernissen. 

Meer informatie

Meer informatie over de ConsulTable? Dat vind je in het co-creatielab

In 2004 is de ConsulTable gestart binnen het programma van PSIBouw. De ConsulTable maakt deel uit van het netwerk van De Bouwcampus en is een tafel voor adviserend ingenieurs die actief zijn in de sector van de gebouwde omgeving. De tafel bestaat uit circa tien enthousiaste netwerkers en beïnvloeders uit private en publieke consultancybureaus. De tafel komt vijf keer per jaar op wisselende locaties bijeen, waarbij een positief kritische kijk op de eigen rol in de sector niet uit de weg wordt gegaan.