Tweede bijeenkomst 'Vol onder maaiveld'

Tweede bijeenkomst 'Vol onder maaiveld'

Op vrijdag 1 november vond de tweede co-creatiesessie plaats van ‘Vol onder maaiveld’. Met meer dan 100 enthousiaste professionals hebben we een vervolg gegeven aan de eerste sessie op 24 september 2019. De opgave: we zijn op zoek naar praktische, integrale oplossingen voor het realiseren van maatschappelijke ambities in de binnenstedelijke ondergrond. De brainstorm en de vele ideeën van de eerste sessie hebben geleid tot 18 aansprekende pitches met oplossingen of oplossingsrichtingen die op 1 november 2019 zijn gepresenteerd met uiteindelijk zeven teams die ideeën concreet gaan uitwerken als resultaat. 

Geplaatst: 11 november 2019

Deel deze pagina

Die pitches zijn er niet zomaar gekomen. Verschillende organisaties waren na de eerste sessie zó enthousiast dat er interne brainstorms zijn georganiseerd en mensen elkaar hebben opgezocht om met een geweldig verhaal op de bühne te staan. Elke pitcher kreeg 1 minuut om zoveel mogelijk mensen naar zijn of haar idee te lokken om daar verder te praten over de gepresenteerde innovatie.


In een aantal rondes zijn de gasten langsgegaan bij de pitchers voor een gedegen voorbereiding op het belangrijkste onderdeel van deze dag: het keuzemoment. Het was zaak om vanuit alle ideeën te kiezen voor de meest kansrijke innovatie; het idee waar energie op zit en voldoet aan de gestelde criteria. Die criteria zijn: er is een breed draagvlak, de innovatie is gericht op integraliteit en adaptiviteit, de markt kan het verder ontwikkelen en het kan binnen afzienbare tijd in de praktijk op schaal van een straat of wijk worden toegepast.

Er is nagedacht, doorgevraagd en gestemd en uiteindelijk zijn er zeven ideeën overgebleven. Voor elk van deze zeven is er een groep deelnemers die het idee gaat uitwerken en gaat beschrijven welke vervolgstappen zij voorstellen. Dat belooft wat!

De zeven ideeën

1. Schaalbare experimenten: een combinatie van nieuwe en bestaande technieken om de ondergrondse infra zo efficiënt mogelijk ruimtelijk in te passen, wordt op een schaalbaar niveau gebracht.
2. Distributie-etagère: een slimme manier om met eenvoudige middelen kabels en leidingen voor de distributie niet náást elkaar maar óp elkaar te ordenen.
3. Transport; denk anders/dieper: nieuwe technieken voor het dieper leggen van het leidingnetwerk voor transport, zodat er meer ruimte in de bovengrond ontstaat voor andere doeleinden.
4. Zelfvoorzienende wijken en buurten: ontwikkeling van nieuwe technieken om wijken/buurten minder afhankelijk van collectieve netwerken te maken.
5. Ontwerpen via algoritmen: ontwikkeling van algoritmen voor het slim inpassen van ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte.
6. Gebruik kades en grachten: een combinatie van nieuwe techniek, governance en financiering om bij de versterking van kades meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaves tegelijk aan te pakken.
7. Biomimicry: de ondergrondse ruimte efficienter benutten door te leren van natuurlijke processen.

De zeven ideeën en de koplopergemeenten vormen de start van een nationaal innovatietraject. Hoe dat eruit gaat zien is de komende tijd nog onderwerp van gesprek. Belangrijk is dat in de twee co-creatiesessies veel potentiële oplossingen zijn genoemd die het waard zijn om in de praktijk toegepast te worden. We zijn hiermee weer een stap dichterbij het tackelen van deze opgave. Meer informatie over de co-creatiesessies en het op te zetten innovatietraject vind je op de site van De Bouwcampus onder de opgave “herinrichting stedelijke ondergrond”.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16