• Start
  • Nieuws
  • Expertsessie Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap

Expertsessie Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap

Expertsessie Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap

Datum:  Donderdag 3 november 2016
Tijd:      14.00-17.00 uur, afsluiting met borrel
Locatie:  Ministerie SZW, Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag.

De kwaliteit van publieke opdrachtgeverschap staat bij veel (semi-)publieke opdrachtgevers hoog op de agenda. Zo hebben opdrachtgevers een belangrijke rol bij het realiseren van goede randvoorwaarden voor gezond en veilig werken in alle fases van een opdracht (van aanbesteding tot oplevering en gebruik). In de praktijk is er niet altijd voldoende besef dat de opdrachtgever veel invloed kan uitoefenen op arbeidsomstandigheden door al tijdens de aanbesteding van werkzaamheden aandacht te besteden aan gezond en veilig werken.

Deze expertsessie is een initiatief van het project Verantwoord Opdrachtgeverschap van de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW in samenwerking met PiANOO.

Geplaatst: 17 oktober 2016

Deel deze pagina

Programma

De expertsessie is bedoeld om met elkaar te verkennen hoe publieke opdrachtgevers in hun inkoopbeleid invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken. De input van deze bijeenkomst wordt gebruikt voor het opstellen van een handreiking Verantwoord Opdrachtgeverschap Gezond en Veilig Werken die PIANOo, expertisecentrum aanbesteden, zal opstellen om inkopers in de publieke sector te informeren over de mogelijkheden om gezond en veilig werken mee te nemen in het inkoop en aanbestedingsproces. Wilt u meedenken over de mogelijkheden om gezond en veilig werken mee te nemen in het inkoop en aanbestedingsproces? Dan nodigen we u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft, zal tijdens deze bijeenkomst een introductie verzorgen. 

Doelgroep

De expertsessie is met name bedoeld voor ambtenaren die bij publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, onderwijs, zorginstellingen en waterschappen, verantwoordelijk zijn voor inkoop en aanbesteding van werkzaamheden en voor landelijke vertegenwoordigers van deze organisaties.

Meer informatie en aanmelden

Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er snel bij. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over de locatie en het programma van de expertsessie. Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u deze stellen aan Lieke Witlox via 06 2900 7985.

Aanmelden kan via de website: http://gezondenveiligwerkt.nl/stimuleren-verantwoord-opdrachtgeverschap