• Start
  • Nieuws
  • Publiek private allianties, hoe organiseer je die succesvol?

Publiek private allianties, hoe organiseer je die succesvol?

Publiek private allianties, hoe organiseer je die succesvol?

Deze vraag beslaat de gehele bouwsector. Daarom waren voor de forumbijeenkomst naast de partners die zich bezig houden met spoor en infra ook de partners uit de utiliteit en woningbouw uitgenodigd. Ellen Lastdrager, partner bij Twijnstra Gudde, leidde het onderwerp in. Zij is gespecialiseerd in Publiek Private allianties in de energiesector, infrastructuur en publieke transport sector. Programmadirecteur voor het uitrollen van Zero Emissie Busvervoer.

Geplaatst: 19 oktober 2015

Deel deze pagina

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IS GEEN DB(F)MO, MAAR EEN SAMENWERKING

‘PPS is geen contract, maar een samenwerking. De relatie tussen Publieke en Private partijen is aan herziening toe. De complexiteit van onze huidige economie gaat over het opnieuw definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer,’ stelt Ellen Lastdrager in haar inleiding. Van huis uit is Ellen Lastdrager jurist en heeft onder andere in de offshore industrie en bij de Nederlands Spoorwegen gewerkt. ‘Ik heb met verbazing gekeken naar de verschillen van invullen in deze twee werelden van het begrip Publiek Private samenwerkingen.’

VERANDERENDE SAMENWERKING

‘De economie verandert en daarmee onze samenwerking. De financiële crisis verhult en versterkt de systeemverandering in de economie. Voor mij een belangrijke inspiratiebron, voor de huidige (economische) ontwikkelingen die wij doormaken, is Jeremy Rifkin:’

“De economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een duurzaam economisch model. De internettechnologie en groene energie kunnen zorgen voor een derde industriële revolutie: honderden miljoenen mensen die in huizen, kantoren en fabrieken hun eigen zonne-, wind- en geothermische energie produceren en energie met elkaar gaan delenvia een 'energie-internet' - zoals we nu via internet informatie creëren en met elkaar delen.”

VERTROUWEN IS EEN BELANGRIJKE BASIS VOOR SAMENWERKING

‘Het is belangrijk om te weten dat Publieke en Private partijen beiden te maken hebben met een andere besluitvormingsstructuur. Doordat die structuren verschillen van elkaar, wordt het in een alliantie belangrijk om daar gezamenlijk de balans in te vinden. Anders verandert vertrouwen heel snel in wantrouwen. Bij Private partijen zijn de communicatielijnen kort en bij Publieke partijen langer. Verlies het verschil in dynamiek en toonsoort in een alliantie daarom niet uit het oog.’

DE RELATIE PUBLIEKE EN PRIVATE PARTIJEN IS AAN HERZIENING TOE

‘Dit vraagt van Private partijen de bereidheid om te investeren in de te realiseren opgave en van Publieke partijen om de voorwaarden te scheppen om investeringen mogelijk te maken. De complexiteit vraagt om een andere verhouding tussen alle partners in de keten. Samenwerking wordt cruciaal en vraagt om een andere rolverdeling. Daar is een paradigmashift voor nodig.’

‘Samenwerken verhoudt zich niet tot klassieke opdrachtgever en opdrachtnemer relatie en veronderstelt inzicht in elkaars doelen, belangen, besluitvormingsstructuur en financiële belangen. Daarmee wordt een adequate, nieuwe balans in eigen aandeel en verantwoordelijkheid gecreëerd. Een nieuw paradigma vraagt om andere regels. Het begint met een verantwoorde verdeling van risico’s en beloning (Risks & Rewards) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en het organiseren van daarbij passende rolverdeling. Zeker aan publieke zijde goede Inhoudelijke kennis van zaken over de risicoprofielen en effecten in de relatie moeten leiden tot een onderbouwde inschatting aan die zijde van een reële prijsstelling. Daar hebben we met elkaar nog wel wat te doen.’

REDENEN OM EEN ALLIANTIE TE OVERWEGEN:

  • Verantwoorde risicoverdeling / toedelingen naar risicobeheersing;
  • Investeringen van Private partijen aantrekken voor een Publieke opgave;
  • Innovatie vanuit Private sector inzetten in plaats van inzet op beheersen wat je al weet.

Hoe verdeel je de risico’s in een alliantie?
‘Let op: perceptie van een risico is voor Publiek en Privaat heel anders. Denk aan het niet betalen (privaat) versus niet functioneren (publiek). Kamervragen versus een lastige aandeelhoudersvergadering. Dit vraagt inhoudelijke kennis over het realiseren, beheren en onderhouden van de opgave. Partijen moeten voortdurend toetsen of zij elkaar goed begrijpen,’ sluit Ellen Lastdrager af.

DE UITDAGING

Na de inspirerende presentatie van Ellen Lastdrager gingen de deelnemers aan het werk met de volgende vraagstukken:

  1. Hoe ziet een juiste risicoverdeling eruit?
  2. Welke condities zouden opdrachtgevers moeten creëren waarin opdrachtnemers kunnen excelleren?
  3. Hoe kunnen opdrachtnemers zich bepalend manifesteren, ook in de initiatieffase?
  4. Hoe krijgen we een juiste prijs kwaliteit verhouden?

De forumbijeenkomst is afgesloten met een goede dialoog en meer begrip. De Bouwcampus is benieuwd naar de volgende stap op de weg naar een plezierige samenwerking in de complexiteit van de projecten waar zowel Private als Publieke partijen mee van doen hebben. Samen leren werken aan en in nieuwe verhoudingen, daar ligt de uitdaging! 

  • Download hier de presentatie van Ellen Lastdrager.