Publicatie: de scholenbouwatlas

Publicatie: de scholenbouwatlas

De uitreiking vond plaats tijdens het symposium Verbouwen als alternatief voor nieuwbouw dat door Ruimte-OK in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester werd georganiseerd.

Geplaatst: 12 juni 2015

Deel deze pagina

De Scholenbouwatlas is gemaakt om schoolbesturen en gemeentes meer inzicht te geven in de mogelijkheden van verbouw van bestaande scholen. Verbouw heeft namelijk een steeds groter aandeel in de bouwopgave van onderwijshuisvesting. De Scholenbouwatlas is een prachtig boekwerk geworden met tips over de aanpak en concrete voorbeelden.

Regionale samenwerking

In 6 korte presentaties van verschillende sprekers werd benadrukt dat regionale samenwerking tussen schoolbesturen belangrijk is. Goede lange termijnkeuzes over de aan te pakken gebouwen, bundeling van kennis, terugkoppeling van leerervaring en het benutten schaalvoordelen werden als argumenten genoemd. De PO raad gaf aan dat zij verbouw en renovatie als het belangrijkste instrument zien om de kwaliteit van de schoolgebouwen te verbeteren. Vanuit De Bouwcampus werd ingebracht dat een betere benutting van innovatie bij bouwbedrijven, toeleveranciers en technologiebedrijven de oplossingsruimte voor de verbouw van schoolbesturen sterk zou vergroten. Voor een aantal schoolleiding werd aangegeven dat dit een reden zou kunnen zijn om af te zien van nieuwbouw en te kiezen voor verbouw.

Proeflokalen

Het symposium werd druk bezocht, waarbij een opvallend groot aantal schoolbesturen aanwezig waren. Er ontstonden verassende ontmoetingen en nieuwe ideeën, omdat zowel financiële instellingen als onderwijskundige adviesbureau aanwezig waren. Zo werd voorgesteld om in een leegstaand pand proeflokalen in te richten waar scholen worden uitgenodigd om les te geven. Vanuit De Bouwcampus wordt gekeken of hier samen met andere partijen verder vorm aan gegeven kan worden.

De Scholenbouwatlas is een project van het Atelier Rijksbouwmeester, Kenniscentrum Ruimte-OK, TU Delft, PO Raad, BNA en Architectuur Lokaal.

Louk Heijnders, De Bouwcampus, schreef dit verslag naar aanleiding van het bijwonen van het symposium Verbouwen als alternatief voor nieuwbouw.