• Start
  • Nieuws
  • Oproep deelname enquête kennis- en innovatieagenda sluizen

Oproep deelname enquête kennis- en innovatieagenda sluizen

Oproep deelname enquête kennis- en innovatieagenda sluizen

Rijkswaterstaat heeft ongeveer 130 schutsluiskolken in beheer. De komende decennia worden in het kader van de Vervangings- en Renovatieopgave bij een flink deel daarvan deelsystemen vervangen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de transitieopgaven van klimaatbestendigheid, energieneutraliteit en circulariteit. De opgave is groot en het is belangrijk dat we deze zo doelmatig en efficiënt mogelijk invullen. Kennisontwikkeling en innovatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het sneller, beter en goedkoper maken van deze opgave.

Geplaatst: 14 juli 2020

Deel deze pagina

Rijkswaterstaat, NLingenieurs, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, het Kennisplatform Natte Kunstwerken en De Bouwcampus hebben daarom de handen ineengeslagen om samen kansen voor kennisontwikkeling en innovatie te verkennen en te bundelen in een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda sluizen.

Een groep kwartiermakers werkt momenteel aan de voorbereiding van de kennis- en innovatieagenda. Met deze enquête willen we jouw visie en ideeën ophalen over deze opgave, waarbij de focus ligt op praktisch toepasbare ontwikkelingen. Met jouw inbreng krijgen we een scherper beeld van waar de grootste kansen liggen om de opgave voor de sluizen sneller, beter en goedkoper in te vullen en willen we inventariseren of en hoe jij bij dit initiatief wilt aansluiten.

Klik hier om de enquête te starten of kopieer de volgende adresregel in de adresbalk van je browser:

https://s.chkmkt.com/?e=201951&h=7FC010BA35129CB&l=nl

We stellen jouw mening en ideeën zeer op prijs. Deelname is anoniem en het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Alvast bedankt!

Namens het programmateam Vervanging en Renovatie
Jan Slager (programmadirecteur V&R)

In samenwerking met:
De kwartiermakersgroep
Alex Hekman (voorzitter)

Logos enquete