ConsulTable - Open en bloot samenwerken

ConsulTable - Open en bloot samenwerken

Patronen

De ontwikkelingen in de gebouwde omgeving gaan gestaag voort. Vanuit de ConsulTable* zien we een aantal patronen ontstaan. Een van die patronen is dat partijen elkaar steeds vaker opzoeken in bredere en nieuwe samenstellingen. Zo is er vanuit de grote ingenieursbureaus al jaren contact via de IBG 4 (Ingenieursbureaus van de 4 grote gemeenten). De gemeenten Rotterdam en Amsterdam constateerden echter dat ze een aantal vergelijkbare vraagstukken hebben als Rijkswaterstaat. En daar is nu een nieuw overleg voor

Geplaatst: 24 juni 2015

Deel deze pagina

Door Annoesjka Nienhuis, Wout Goudswaard en Kees van Leeuwen.

Stadsbaantunnel

Een andere opvallende recente coalitie op projectniveau is het Convenant tussen de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat voor het bedienen en bewaken van de gemeentelijke Stadsbaantunnel. Rijkswaterstaat stelt hier zijn kennis, kunde en capaciteit ter beschikking aan de gemeente voor het bedienen en bewaken van de tunnel. Naast de inhoudelijke invulling van de samenwerking wordt dit proces ook vanuit veranderkundige hoek gevolgd.

Open convenant rotterdam en mkb rijnmond

Het patroon van bredere en nieuwere samenstellingen geldt niet alleen voor opdrachtgevende partijen, maar ook voor partijen die normaal in opdrachtgever/opdrachtnemer patroon zitten. Je ziet dat partijen ook daar elkaar projectoverstijgend opzoeken om van elkaar te leren.

Een goed voorbeeld is het open convenant dat de gemeente Rotterdam heeft afgesloten met een stichting waarin 14 MKB bouwbedrijven uit het gebied Rijnmond zich hebben verenigd.

Tijdens de bijeenkomst van de ConsulTable op 29 mei heeft Wout Goudswaard (gemeente Rotterdam) zijn ervaringen met het open convenant gedeeld. Een van de constateringen van de tafel is dat het lang duurt om vertrouwen op te bouwen en partijen soms nog terugvallen in oud gedrag. Bij het open convenant is de rol van de gezamenlijk gefinancierde convenant manager om die reden erg belangrijk.

Samenwerking

Daarnaast constateert Wout dat een echt goed juridisch kader voor dit soort samenwerking er eigenlijk niet is. Het liefst zou je een contractvorm tussen EMVI en UAV-GC tot je beschikking willen hebben. Tot die er is, experimenteren de convenantpartners verder met de bestaande contractvormen. In verschillende pilots verkennen ze de grens tussen alles voorschrijven en alles uitbesteden, zie onderstaand figuur.

Het begint bij de samenwerking en hoe je die beiden wilt invullen. Het contract is een afgeleide daarvan, waarvan je niet wilt dat die je belemmert.

Kortom een mooie ontwikkeling, die opvolging krijgt in meer gemeenten met een uitwerking van de aanpak door SBRCURnet en Building Changes.  Houdt de ontwikkelen in de gaten via de website van SBRCURnet.

Meer weten over het open convenant, kijk dan de video Sneller, beter en slimmer werken via een open convenant.  

Meer informatie

Meer informatie over de ConsulTable vind je in het co-creatielab

* In 2004 is de ConsulTable gestart binnen het programma van PSIBouw. De ConsulTable maakt deel uit van het netwerk van De Bouwcampus en is een tafel voor adviserend ingenieurs die actief zijn in de sector van de gebouwde omgeving. De tafel bestaat uit circa tien enthousiaste netwerkers en beĆÆnvloeders uit private en publieke consultancybureaus. De tafel komt vijf keer per jaar op wisselende locaties bijeen, waarbij een positief kritische kijk op de eigen rol in de sector niet uit de weg wordt gegaan.