Op weg naar het Lagerhuis

Op weg naar het Lagerhuis

Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland, het Debatbureau, de VARA, HOPE XXL en het vfonds is op 8 maart een grootschalige debatwedstrijd georganiseerd. Middelbare scholieren vanuit de gehele provincie gingen met elkaar het debat aan over verschillende onderwerpen. Verdeeld over zeven zalen werden in drie rondes stellingen geponeerd, verdedigd en beargumenteerd. Anneke Witte vertegenwoordigde De Bouwcampus in de jury. Landelijk doen in totaal meer dan 200 scholen mee aan de wedstrijd 'Op weg naar het Lagerhuis'. Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst: 09 maart 2018

Deel deze pagina

Blog geschreven door Anneke Witte, De Bouwcampus

Juryleden

In totaal waren 21 juryleden aanwezig uit allerlei organisaties: Gemeenten, de Staten Generaal, het bedrijfsleven, voormalige politici en zo ook De Bouwcampus. Vanuit mijn rol heb ik mogen jureren en genieten van deze jeugdige deelnemers die met heel veel passie en goede argumenten daadkrachtig hebben laten zien dat zij in staat zijn om een goed debat te voeren. Veelal met goede onderbouwingen, feitenkennis en hele goede presentaties. Wat mooi om te zien dat er zoveel gemotiveerde jonge mensen zijn die het beste uit zichzelf halen en elkaar daar fantastisch bij inspireren.

Leerlingen werden beoordeeld op verschillende criteria, o.a. op de meeste invalshoeken, de beste onderbouwing van de argumenten, geloofwaardig gebruik van persoonlijke argumenten en voorbeelden, beste lichaamstaal en beste samenwerking binnen het team. Ook voerden zij 1-op-1 debatten en hielden redes.

Vertrouwen

Als jurylid viel mij op dat er veel talent schuilt in de generatie die ons in de toekomst op zal volgen. Naast de stof die op de scholen wordt behandeld is merkbaar dat er veel gebruik wordt gemaakt van allerlei digitale informatiekanalen. Leerlingen zijn zeer goed op de hoogte van actualiteiten, hebben een uitgesproken mening op basis van feiten en cijfers, zijn in staat naar elkaar te luisteren en tonen interesse in elkaar. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Bescheiden en zelfverzekerd, divers en breed geïnteresseerd; een mooie waarneming van de generatie die eraan komt.

De Bouwcampus

De Bouwcampus biedt de toekomstige trainees en stagiairs een mooie ingang naar een carrière in de bouwsector waar veel creativiteit en vernieuwing benodigd is. Wij dagen iedereen dan ook uit om een bezoek te brengen aan De Bouwcampus in Delft of mee te doen aan onze activiteiten. In het co-creatielab vind je alle informatie over de opgaves waar De Bouwcampus het platform voor biedt.