Ondernemers gezocht voor groot landschap

Ondernemers gezocht voor groot landschap

De komende jaren wordt er zo’n 100 miljoen geïnvesteerd in het op allerlei manieren versterken van de natuurzone van de Biesbosch tot het Haringvliet. Een keur aan natuurorganisaties, overheden en lokale stakeholders werken daarin samen in NL Delta. Nu zijn de partners nog op zoek naar de  input en het ondernemerschap van de gww-sector.

Geplaatst: 24 januari 2017

Deel deze pagina

Blog door Machiel Crielaard, Business Developer bij De Bouwcampus

Veranderende samenwerking in de keten, hoe doe je dat eigenlijk? Die vraag stelde De Bouwcampus samen met Cobouw op de Infratech met verschillende projectgesprekken. Woensdag stond een niet-traditioneel project op de agenda: de ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch. Op het oog geen groot gww-project, maar Dick Verheijen van het Parkschap De Biesbosch benadrukt dat samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap een centrale rol gaan spelen in het hele gebied. ‘De opgave gaat veel verder. De Biesbosch maakt onderdeel uit van het natuurgebied en de cultuurhistorische erfgoed in de hele delta tot en met de Haringvliet. Het is een afwisselend landschap van grasland, bos, moeras en water en een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. Maar voor de instandhouding van zo’n gebied is het belangrijk dat natuur ook beleefd kan worden, dat er een verbinding is met de mens. Je kan een gebied als de Biesbosch ook niet los zien van de cultuurhistorie van plaatsen als Kinderdijk, Slot Loevestein of Willemstad. Het is eigenlijk een blauwe draad, waar water een bepalende rol speelt. Kinderdijk is niet alleen een verzameling molens, maar eigenlijk een vroeg voorbeeld van watermanagement. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, heb je een plek die uniek is in Europa.’

kaartje rivieren

In een land gevormd door rivieren moeten we deze lange verbindingslijnen, die gevormd worden door het water, weer terugpakken om ook beter te gaan samenwerken. Dit is het doel van NLDelta de Biesbosch-Haringvliet, kleinere samenwerkingsverbanden langs deze lijn zouden meer moeten samenwerken op de beleving en ontsluiting van deze grootschalige deltanatuur.

Daarvoor is naast het collectieve leiderschap ook creatief ondernemerschap nodig. Zo heeft ondernemer Jasper van Mil de aquahome ontwikkeld, een drijvende woning die zich met een trage snelheid van 6 km/u op zonne-energie meanderend door kreken en vaarwegen kan bewegen. Tijdens het tandenpoetsen ’s ochtends vroeg kijk je dan opeens aan tegen twee drinken reeën aan de oever. ’s Avonds en ’s nachts zwemmen bevers langs de woning en klinken geluiden van roerdomp en ander wild.

Deze beleving doet recht aan dit gebied en met een groeiende economie is de recreatieve sector een erg interessante markt voor deze regio. Daarvoor is er wel een visie nodig op deze natuur en de verbinding ervan, met veel water liggen er bijvoorbeeld kansen voor de waterbus. Dick Verheijen van het Nationaal Park Biesbosch geeft aan dat er voor 100 miljoen euro aan investeringen voor de het stroomgebied Biesbosch-Haringvliet op de agenda staat. Hij roept ondernemers op met voorstellen te komen voor een goede ontsluiting en beleving van het gebied. Creatieve inbreng is welkom! Daarvoor wil NLDelta aanbestedingsavonden in de regio gaan houden met als uitgangspunt de behoefte aan concrete uitvoeringsprojecten rond de natuurlijke delta en groei van wilde natuur.

Dit evenement is georganiseerd door Bouwcampusbewoner Building Changes met als moderator Majorie Jans van De Bouwcampus.