• Start
  • Nieuws
  • ‘Nieuw kabinet kan straks niet om Bouwagenda heen'

‘Nieuw kabinet kan straks niet om Bouwagenda heen'

‘Nieuw kabinet kan straks niet om Bouwagenda heen'

Een meerjarige, slimme versnellingsagenda voor de bouw 'waar het volgende kabinet niet omheen kan'. Dat is de ambitie van de Taskforce Bouw, aldus voorzitter Bernard Wientjes van deze 'doe-groep' van vooraanstaande vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en wetenschap. De voormalig VNO-NCW-voorzitter zei dit vrijdag 13 januari toen de Taskforce de aftrap gaf voor De Bouwagenda.

Geplaatst: 23 januari 2017

Deel deze pagina

Geweldige kennis-mix

Dat de aftrap plaatsvond op De Bouwcampus in Delft noemde Wientjes van symbolische betekenis. 'De campus staat voor innovatief, jong en duurzaam, kenmerken die wij heel belangrijk vinden voor ons werk.'

De voormalig werkgeversvoorman toonde zich ingenomen met de 'geweldige mix' aan kennis bij de (onbezoldigde) leden van de taakgroep. 'Het is de eerste keer dat echt alle partijen die betrokken zijn bij de bouw en infra bij elkaar zitten.'

Hij benadrukte dat, zoals bij het Energieakkoord, alle partijen de urgentie onderkennen van wat er moet gebeuren. 'Er is een maatschappelijke noodzaak en bedrijven zien ook dat het roer om moet, willen ze de continuïteit kunnen blijven waarborgen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.'

Kabinetsbrief

De Bouwagenda (2017-2021) is een initiatief van het kabinet-Rutte II. Dat wil de bouw klaarstomen voor de toekomst volgens drie maatschappelijke ambities. 'Bouwministers' Kamp (EZ), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst) formuleerden deze  doelstellingen in een brief aan de Tweede Kamer van 29 november: energieneutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020 en een 100% energieneutrale gebouwde omgeving in 2050; 50% minder gebruik van grondstoffen in 2030 en Nederland circulair in 2050; en 10% meer productiviteit in de sector tot 2025, door een combinatie van meer kwaliteit en minder kosten.

Spannende race

Wientjes vertrouwt erop dat de Taskforce volledig onafhankelijk 'handen en voeten' geeft aan De Bouwagenda, maar waarschuwde vrijdag dat het een 'hele spannende race' wordt. De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zijn volgens hem een eerste horde. 'De tijdsdruk is enorm. Maar ik hoop en verwacht dat in ieder geval de contouren van onze marsroute inclusief een investeringsplaatje dan op tafel liggen. En dat dit zo'n goed verhaal is dat de informateurs er niet onderuit kunnen het op te nemen in hun advies voor het nieuwe kabinet.'

Stip op de horizon

De Taskforce-leden vinden het ambitieniveau zoals geformuleerd in de kabinetsbrief nog wel 'te smal'. Ze willen opereren vanuit een langetermijnvisie op toekomstige maatschappelijke uitdagingen zoals leefbaarheid, informatisering, klimaatbestendigheid en 'smart mobility'. Een dergelijke stip op de horizon lijkt hen een belangrijke basis voor de keuzes die de Taskforce moet maken voor concrete projecten op een lager niveau.

Een resultaat van de bijeenkomst vrijdag was dat die overkoepelende visie er snel komt, met als penvoerder het vijfkoppige programmabureau onder leiding van projectdirecteur Ben Spiering dat de Taskforce ondersteunt. Waarbij Wientjes wel waarschuwde voor ’verzanden in mooie verhalen’: 'Het is èn èn. Alles moet landen in iets concreets.'

Bouwcoalitie

De inleidende 'helicopterview' moet op papier staan op 27 januari, de dag waarop de Bouwcoalitie (ruim 40 leden) voor de eerste keer vergadert. Dit algemeen bestuur van het Bouwagenda-programma ziet toe op hoe de Taskforce vordert met de marsroute en moet deze ook bezegelen. Spiering: 'Wat de Taskforce nu bedenkt, is natuurlijk niet in steen gebeiteld voor de komende vier jaar. Aanvullingen blijven mogelijk.'

Waar de Bouwcoalitie zich op 27 januari ook over zal buigen, zijn de urgente projecten waar het kabinet de Taskforce ook om vraagt. Nationaal voor de sectoren infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw, en lokaal voor aardbevingsbestendig bouwen en renoveren. In de kabinetsbrief gaat het specifiek om vervanging en renovatie van bruggen, sluizen en rioleringen, toekomstbestendige energie-infrastructuur, verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad, uitbreiding van die voorraad, zorgbouw, en de bouw van gezonde en duurzame scholen.

Slim aanbesteden

De Taskforce-leden vinden de projecten die het kabinet wil een goed vertrekpunt, maar pleiten hierbij wel voor een integrale, opschaalbare aanpak waarbij projecten slim worden aanbesteed. Veel geld wordt nu nog 'dom' besteed aan alleen in stand houden van assets. Belangrijk is flexibilisering van de bouw ('niet alleen voor vijftig jaar bouwen maar ook voor twintig jaar'), voorbeeld door bij de aanleg van nieuwe infrastructuur nu al rekening houden met de zelfrijdende auto. Een 'rode draad' moet zijn dat innovatie ook lonend moet zijn voor de bouwsector zelf.

Concrete projecten

Als een van de concrete projecten voor de korte termijn suggereren Tasforceleden een nieuwbouwprogramma voor basisscholen. Wientjes: 'We weten dat nu vijf- tot zevenduizend schoollokalen ongezond zijn voor leerlingen.'

Bij het ontwerp van een schoolgebouw moet ook de gezondheid van leerlingen en verdere verduurzaming worden meegenomen, zo werd geopperd. Waarbij Wientjes de taakgroep voorhield niet zelf het wiel proberen uit te vinden maar alles wat er al bestaat in de sector 'binnen te halen en dat op de rails krijgen'.