Magazine De Volgende Verdieping

Magazine De Volgende Verdieping

We zijn drie jaar onderweg. In dit magazine kun je lezen welke kleine en grote stappen we hebben gezet. Van het agenderen en verkennen van opgaven tot het door middel van co-creatie in gang zetten van de gewenste vernieuwing en verduurzaming. Het gaat om uiteenlopende opgaven: de zorg voor de kustlijn, de grootschalige vervanging van sluizen en bruggen, huisvesting voor de politie. We helpen partijen ook afspraken te maken over een circulaire bouweconomie en antwoorden te vinden op de nijpende behoefte aan nieuwe woningen. Meer nog dan een plek voor gedachtevorming en bewustwording is De Bouwcampus een aanstichter van beweging. We helpen partijen op weg.

Geplaatst: 30 januari 2019

Deel deze pagina


Wil je een gedrukt exemplaar ontvangen van het magazine De Volgende Verdieping?

Klik op onderstaande button voor het bestelformulier.Voorwoord: ‘Actie, actie, actie, actie en actie.’

Terwijl in december 2018 vertegenwoordigers van bijna tweehonderd landen in Polen onderhandelden over werkbare afspraken voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs, herinnerde ik me de uitspraken van onze voormalige koningin Beatrix. In haar Kersttoespraak uit 1988, dertig jaar geleden dus, zei zij: 

‘Wat wij thans meemaken, is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in een stil drama. Onze wereld lijdt onder ontbossing, woestijnvorming, vervuiling en vergiftiging van lucht, bodem en water, uitsterving van dier- en plantsoorten, […] en stijging van de temperatuur met bedreigende gevolgen, zoals de verhoging van de zeespiegel. Langzaam […] wordt het onvoorstelbare – het einde van het leven zélf- toch voorstelbaar.’ 

In Polen werd een akkoord bereikt van ‘duizend kleine stapjes’. Kleine stapjes zijn goed, maar zonder een grotere gezamenlijke beweging blijft het einddoel wellicht onbereikbaar. Als de wereldgemeenschap de opwarming van de aarde onder de 2°C of, liever nog, onder 1,5°C wil houden, moet het roer echt om. Dan moeten we anders gaan wonen, leven en consumeren. Dan moeten we anders gaan bouwen. 

De Bouwcampus ging van start in 2015, het jaar waarin het klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. Ook in de Nederlandse bouwsector werd de urgentie gevoeld om samen – overheden, marktpartijen en kennisinstellingen – te zoeken naar nieuwe, meer duurzame manieren van bouwen, onderhouden en beheren. Zodat we geen CO2 meer uitstoten en geen nieuwe grondstoffen in de keten hoeven te introduceren. Dit alles mogelijk gemaakt door een andere manier van aanbesteden en samenwerken in de markt. Geen geringe ambitie. 

In de komende tijd gaan we graag verder op de ingeslagen weg. Op basis van urgentie, met enorm veel enthousiasme voor vernieuwing. Dat doen we namens en samen met jullie, partijen in de bouwsector. Hiervoor sluit ik mij namens De Bouwcampus graag aan bij de vijf doelen die VN-secretaris-generaal António Guterres stelde bij de afsluiting van de klimaattop in Polen: ‘Actie, actie, actie, actie en actie.’ 

Laurens Schrijnen
directeur De Bouwcampus