Mag die flap weg?

Mag die flap weg?

Rijksvastgoedbedrijf staat voor een grote afstootopgave. Als gevolg van een krimpende Rijksoverheid en efficiënter ruimtegebruik, in zowel kantoren als gevangenissen en defensieterreinen, staat het Rijksvastgoedbedrijf voor een grote afstootopgave. In totaal 2,8 miljoen vierkante meter aan vastgoed tot 2020. In een aanzienlijk deel van de gevallen is herbestemming aan de orde.

Geplaatst: 10 augustus 2015

Deel deze pagina

Martine de Vaan van het Rijksvastgoedbedrijf licht toe dat de omvang van de opgave en het tijdsgewricht leidt tot bijzonder aandacht voor de strategie en werkwijze. Er liggen nu twee adviezen, van het RLI (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) en het CRa (College van Rijksadviseurs) die beide de publieke rol van het Rijksvastgoedbedrijf benadrukken – zonder het privaatrechtelijke karakter van dit type transacties te miskennen.

Verschillende invalshoeken

Deze twee kanten aan de opgave leidt tot verschillende invalshoeken tijdens de Open ruimte voor co-creatie en vernieuwing op de IMPULS!. Geopend wordt met de vraag: hoe worden dit type afwegingen gemaakt bij andere partijen? Iedereen die met vastgoed werkt heeft te maken met een fysieke plek en dus een relatie met de omgeving. Hoe betrek je de effecten op de omgeving bij het eigen handelen?

Het dilemma wordt niet door iedereen herkend. Hoezo afwegingen? Maak gewoon een financiële kosten-baten analyse. Als de onderhouds- en energiekosten hoog zijn,  neem dan sneller genoegen met een lagere waarde. Sowieso niet te lang wachten op een hogere waarde. De overheid moet niet speculeren op een aantrekkende markt. Niet al het vastgoed is echter courant . De marktverstorende werking kan op sommige plekken wel een issue zijn. En men vindt dat de Rijksoverheid een verantwoordelijkheid heeft voor monumentale panden. Sommigen vinden dat het Rijksvastgoedbedrijf panden soms te lang leeg laat staan in afwachting op een betere deal.

Maatschappelijk kapitaal

Dan komt er een nieuwe lichting deelnemers. “Mag die flap weg?” zegt een van hen. Hij vindt dat het vraagstuk te eenzijdig wordt  benaderd. Rijksvastgoed is maatschappelijk kapitaal. Het is met gemeenschapsgeld bekostigd en moet ook opnieuw van nut zijn voor de gemeenschap. Kijk goed naar de lokale setting, denk na over de uitstraling van het Rijksvastgoedbedrijf, hoe wil de Rijksoverheid een plek achterlaten? Hoe verhoudt je je tot de omgeving in zo’n proces? De overheid vindt dat de markt verliezen moet nemen, dat zou de overheid zelf ook moeten doen. Ga wat vaker slopen en zie het gebouw als grondstof.

Dan komt het gesprek op gang over de eigenlijke vraag: hoe gaan andere partijen met dergelijke afwegingen om? Twee gemeentes die ook met vervreemding van vastgoed te maken hebben staan hierbij stil. Het is in de praktijk een ad hoc afweging per object. Daar zijn altijd meerdere afdelingen bij betrokken met verschillende invalshoeken. Dat leidt tot stevige discussies.

Er is bij geen van de deelnemers een vaststaand proces om deze afwegingen te maken. Opgemerkt wordt dat de panden van de rijksoverheid  vaak wel een maatje groter zijn en dus meer impact hebben. De complexiteit wordt steeds duidelijker. Een deelnemer stelt dat de impact van de wijze waarop het Rijksvastgoedbedrijf de afstootopgave realiseert van invloed is op de beeldvorming over het Rijksvastgoedbedrijf. Dat moet je niet onderschatten. Al met al genoeg stof voor een vervolg.