• Start
  • Nieuws
  • Lessons learned: samenwerken zonder belangenverstrengeling

Lessons learned: samenwerken zonder belangenverstrengeling

Lessons learned: samenwerken zonder belangenverstrengeling

Samenwerken is een belangrijke pijler van de filosofie van Project DOEN. Daarom wilde het projectteam ook in het voortraject van de aanbesteding renovatie Nijkerkerbrug marktpartijen zoveel mogelijk betrekken. Samen kom je immers tot een beter aanbestedingsproces en uiteindelijk tot een beter product, zo denken wij. Maar bij deze vroegtijdige samenwerking lag wel een gevaar op de loer: hoe voorkom je belangenverstrengeling? Daarom bedachten we vanuit Project DOEN een aantal maatregelen om toch goed te kunnen samenwerken in het voortraject van de aanbesteding.

Geplaatst: 25 maart 2016

Deel deze pagina

Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht kent bepalingen die ervoor moeten zorgen dat er geen partijen worden bevoordeeld. Deze wet- en regelgeving is bedoeld om een eerlijke marktwerking te borgen, maar heeft als bijwerking dat open communiceren tussen marktpartijen en Rijkswaterstaat voorafgaand aan een project lastig is.

Gezamenlijk inkoopplan

Project DOEN heeft via een marktconsultatie marktpartijen gevraagd om mee te denken over de beste manier van samenwerken. Met vertegenwoordigers van brancheverenigingen is met die input een gezamenlijk  inkoopplan opgesteld. Het inzicht in elkaars belangen en denk- en werkwijze heeft geleid tot een betere inkoopafweging voor alle betrokkenen. Toen het inkoopplan werd omgezet in een aanbestedingstraject wilden we graag blijven samenwerken. De vraag was wel hoe we aan de regels van het aanbestedingsrecht konden voldoen. Elke schijn van voorkennis of beïnvloeding wilden we vermijden.

Maatregelen om verdere samenwerking mogelijk te maken

Om de samenwerking in deze nieuwe fase van het project toch mogelijk te maken, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We zijn transparant over het proces en de doelstellingen van de samenwerking.
  • We voeren met marktpartijen alleen gesprekken over generiek toepasbare afwegingen.
  • We praten met afgevaardigden van meerdere brancheverenigingen.
  • We hanteren het vier ogen principe en controle mechanisme.
  • Beslissing over inhoud en vorm van het Aanbestedingsdossier ligt bij het RWS projectteam.

Deze maatregelen en toelichting zijn te lezen in de Memo Afweging Scheiding van Belang project DOEN, die op Tenderned is gepubliceerd.

Samenwerken:  een vanzelfsprekendheid!

Zoals je hierboven kunt lezen, is het soms lastig om als Rijkswaterstaat en marktpartijen echt goed samen te werken in het voortraject van een aanbesteding. Om hiervoor toch zoveel mogelijk ruimte creëren hebben we nu een aantal maatregelen getroffen en deze memo gepubliceerd. We hopen dat mede hierdoor samenwerken een vanzelfsprekendheid wordt! 

Lees hier meer over Project DOEN.