Langer werken, langer leren?

Langer werken, langer leren?

Een interactieve zoektocht. In de workshop ‘Langer werken, langer leren’, tijdens de lancering van De Bouwcampus op 13 januari, werden handvatten gegeven hoe de inzetbaarheid van oudere werknemers kan worden bevorderd. Tevens werd met de aanwezigen onderzocht hoe wij daar zelf in staan.

Geplaatst: 19 januari 2016

Deel deze pagina

Als het aan de overheid ligt, moeten alle werknemers en zelfstandigen langer doorwerken tot zij in aanmerking komen voor AOW. Dat is simpel gesteld, maar hoe je dat? Er is veel studie verricht naar de Workability van de Old Professional (de 50-plussers). Artikelen over dit onderwerp zijn met enkele muisklikken te vinden. De inzetbaarheid van de oudere professional wordt gekenschetst door verschillende factoren: 

  • Fysieke conditie; voor de gemiddelde kenniswerker zijn hier weinig problemen te verwachten. Hoewel de conditie iets afneemt vanaf je veertigste  kan dit eenvoudig afgeremd worden door bewegen en sporten. Voor bouwvakkers ligt dit geheel anders.
  • “Vloeiende intelligentie”; dit is het analytisch vermogen, de creativiteit en het werkgeheugen. Dit neemt langzaam af vanaf je dertigste, maar deze afname kan heel goed afgeremd worden door uitdagend, afwisselend werk en gerichte trainingen en cursussen. Ontzie de Old Professional niet door hem of haar eenvoudiger werk te geven, dit werkt averechts.
  • “Gekristalliseerde intelligentie”; dit zijn competenties als het verbale vermogen, ervaring, het overzien van verbanden en het geheel, deze vorm van intelligentie, ook wel wijsheid genoemd, neemt juist toe tot je 65-ste om daarna langzaam af te nemen.

Uit onderzoek blijkt dat de mentale en fysieke inzetbaarheid van de Old Professional sterk bevorderd wordt door:

  • Veel te bewegen en waar mogelijk te sporten
  • Nieuwe dingen te doen die men niet eerder heeft gedaan
  • Het volgen van cursussen en trainingen die een beroep doen op de analytische vaardigheden en het geheugen
  • Hem of haar veel te laten samenwerken in groepen met wisselende leeftijdsopbouw
  • Uitdagend werk te geven, waar geen grote tijdsdruk op zit maar wel inzicht en analytisch vermogen voor nodig is
  • Aandacht te geven vanuit de werkgever, iemand van 55 zou nog 12 jaar moeten werken, dit verdient aandacht en inzet van middelen

In de workshop hebben wij onderzocht in hoeverre wij ons dit langer doorwerken al eigen hebben gemaakt. Bereiden we ons echt voor? Dit blijkt erg wisselend te zijn. We zijn ons onvoldoende bewust van de noodzaak tot verandering en het permanent trainen van lichaam en geest.
Er is een ingrijpende mentaliteitsverandering nodig bij werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Door Ing. Rob Gremmee
Directeur PAO Techniek en Management