Kerkhof van kansen

Kerkhof van kansen

Jubelend werd vorige week de nieuwe EIB-studie 'Investeren in Nederland' ontvangen. Tot 2040 zijn maar liefst 1 miljoen woningen nodig. De vraag is niet of u werk heeft, maar of u de mensen in huis heeft om het werk te doen. O ja, van transformatie en herbestemming hoeft u het niet te verwachten. Een niche van slechts 5%. Hooguit 50.000 van de benodigde woningen kan gerealiseerd worden in bestaand vastgoed, zegt het EIB. Het zal u niet verbazen dat ik het daar even over wil hebben.

Geplaatst: 22 juni 2015

Deel deze pagina

EIB zegt: 'De kernconclusie is dat transformatie van leegstaand vastgoed van beperkt belang is voor de woningmarkt en deze conclusie is bovendien robuust.' De robuustheid van de conclusie bleek een dag later toen het rapport 'Transformatie in de Noordvleugel' verscheen. Alleen al in het noordelijke deel van de Randstad zien de opstellers van dit stuk kansen om 66.000 woningen te realiseren in bestaande gebouwen. De werkgroep schrijft: 'Conclusie is dat van de totale woningbouwopgave in de Noordvleugel zeker 10-15% via transformatie tot stand kan komen.' Als we dit extrapoleren naar de rest van Nederland zitten we zomaar op een 200.000 woningen die in bestaande gebouwen gerealiseerd kunnen worden.

Wie heeft er gelijk? Geen van beiden. Verdichten, transformeren en herontwikkelen zijn de werkwoorden voor de bouwer van vandaag en morgen. Als we anders kijken zijn de kansen nog groter. De in de afgelopen jaren vaak gehoorde uitspraak: 'alle gebouwen die onze kinderen nodig hebben, staan er al', lijkt vergeten. Nederland is nog steeds vol van verpauperde bedrijventerreinen en lege kantoorparken. Potentiele plekken en energie die vrijgemaakt kan worden. Het zou een fantastische en goede investering zijn in Nederland als we ons daarmee bezig gingen houden.

Willen we wonen in nieuwe huizen tussen de kerkhoven vol leegstand of benutten we bestaand vastgoed als kans voor de toekomst?


Gerben van Dijk (De Bouwcampus / Voorzitter H-team) schreef deze column voor Cobouw 20 juni 2015).

Reageren? Dat kan via g.vandijk@debouwcampus.nl of via Twitter http://twitter.com/gerben_vandijk