Inspiratiereis Samsø

Inspiratiereis Samsø

Bouwcampus collega Atto Harstra is met 15 verduurzamers van onze gebouwde omgeving, onder leiding van TU Delft professor Andy van den Dobbelsteen, op inspiratiereis naar Samsø. Samsø is de grootste CO2-neutrale woongemeenschap op aarde. 

Bekijk de vlog van Yvonne Watson van PHI Factory over de rol van de eindgebruiker in het realiseren van het klimaatakkoord:

  1. Maak gebruik van de instrumenten die we al hebben
  2. Maak gebruiksgebonden energie meetbaar
  3. Richt je op sociale innovatie: procesverandering, gedrag en op een andere manier met elkaar werken   

Volg de ervaringen van de deelnemers en praat mee via: #TeslaTravelTalks op social media en https://lnkd.in/eA8B-BG en https://lnkd.in/e7xzxKN.

Samsø is dankzij windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen de grootste CO2-neutrale woongemeenschap op aarde.[1] Dit begon allemaal toen de eilandbewoners in de jaren negentig door de economische teruggang en de afname van het inwoneraantal besloten hun eigen energie op te gaan wekken en autarkisch te worden. Ze legden geld bij elkaar om windmolens te laten bouwen voor groene stroom waarvan ze zelf de afnemers zouden worden. Tegenwoordig wordt 100% van de elektriciteit die het eiland gebruikt ter plaatse opgewekt. Het overschot wordt aan Jutland geleverd. 75% van de warmtebehoefte wordt op het eiland opgewekt met zonne-energie en het verbranden van biomassa. Een kwart van het wagenpark is inmiddels elektrisch.

Geplaatst: 24 mei 2018

Deel deze pagina