Innovatiedeal Open Leeromgeving getekend

Innovatiedeal Open Leeromgeving getekend

Op vrijdag 28 juni ondertekenden Luuk Klomp, plv. directeur Innovatie en Kennis van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Jessie van der Linden, directeur Markt en Inkoop van Rijkswaterstaat, de ‘Innovatiedeal’ ten behoeve van de Open Leeromgeving. Hiermee bekrachtigden zij de overstijgende manier van samenwerken bij opschaling van innovaties. Het ministerie en Rijkswaterstaat geloven dat er betere oplossingen komen als een vraagstuk breed wordt opgepakt en als de markt vroegtijdig betrokken wordt. Het ministerie van EZK ondersteunt daarom de Open Leeromgeving, een initiatief van Rijkswaterstaat en De Bouwcampus, waarin marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uitwisselen, vooralsnog omtrent circulaire viaducten en bruggen. Bedrijven en startups worden uitgedaagd via een innovatiecompetitie (SBIR) om hun innovaties passend binnen het thema ‘circulaire viaducten en bruggen’ te ontwikkelen.

Geplaatst: 03 juli 2019

Deel deze pagina

Ondertekening tijdens symposium

Op 28 juni vond het eerste Symposium plaats van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen in ‘A Beautiful Mess’, de voormalige Bijlmer Bajes. Luuk Klomp en Jessie van der Linden bekrachtigden de ‘innovatiedeal’ met een handtekening en lichtten toe wat zij met de overstijgende samenwerking in de Open Leeromgeving beogen. Luuk: ‘Innovaties zijn onmisbaar om oplossingen te vinden voor grote opgaven op bijvoorbeeld het terrein van klimaat en circulariteit. Om te kunnen innoveren is samenwerking cruciaal. De Open Leeromgeving is een inspirerende manier om partijen samen te brengen om specifieke uitdagingen binnen de sector op te halen. Mooi om zo gezamenlijk toe te werken naar een SBIR-traject waarin bedrijven haalbaarheidsstudies doen en prototypes opleveren zodat Rijkswaterstaat, de sector en de bedrijven weer een extra stap kunnen zetten.” Jessie: "Circulariteit is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet en dus van ons departement. Wij moeten het beleid doorvertalen in onze projecten en echt letterlijk handen en voeten geven. Daarom is het zaak om de keten goed te organiseren. Naast samenwerking met de markt, bekrachtigt deze deal ook samenwerking tussen publieke organisaties. Door van elkaars kennis en kunde gebruik te maken, verrijk je elkaar en ontstaat een olievlek.”

Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen

De sector heeft de afgelopen jaren in diverse pilots en projecten al kennis en ervaring opgedaan met het circulair bouwen van viaducten en bruggen. De Open Leeromgeving biedt ruimte om vroegtijdig te experimenteren en deze kennis en ervaringen te delen in de periode maart – november 2019. Op deze manier creëren de deelnemers een gezamenlijk beeld over wat nu al circulair uitgevraagd kan worden en welke innovatievragen er nog moeten worden doorontwikkeld. In de Open Leeromgeving zoeken de deelnemers verdieping op in verschillende themalijnen: Ontwerp, Materiaal, Technologie en Data, Inkoop en Aanbesteding, Business- en Valuecase en Ketensamenwerking. Zie www.openleeromgeving.nl voor meer informatie over de Open Leeromgeving.

Small Business innovation Research

Via een SBIR-competitie benut de overheid de innovatiekracht, creativiteit en het ondernemerschap in het bedrijfsleven voor het ontwikkelen van bruikbare oplossingen voor (specifieke) overheidsuitdagingen. Een SBIR-traject geeft ondernemers richting en staat dikwijls aan de wieg van nieuwe markten. Zo wordt het bedrijfsleven gestimuleerd nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. SBIR-competities worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) (zie rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir).

Ondertekening Innovatiedeal Open Leeromgeving3 team

(Team dat innovatiedeal tot stand heeft gebracht, v.l.nr. EZK: Luuk Klomp en Monique de Jong, Rijkswaterstaat: Maurice van Rooijen, Frederieke Knopperts, Bram van den Heuvel en Jessie van der Linden)