Impact creëren

Impact creëren

“Werk mee, doe mee! Alleen met elkaar kunnen we impact creëren”. Voorzitter van het bestuur van De Bouwcampus, Michèle Blom, riep dinsdag 25 september tijdens de bijeenkomst ‘impact creëren’ iedereen in de bouwketen én daarbuiten op om zijn kennis en kunde in te brengen om de drie maatschappelijke opgaven, waar De Bouwcampus zich op richt, verder te brengen.

Met de bijeenkomst markeerde De Bouwcampus, samen met relaties vanuit overheid, kennisinstellingen en marktpartijen, de start van een nieuwe fase. Deze middag namen we dan ook officieel afscheid van ad-interim directeur Laurens Schrijnen.

Geplaatst: 30 september 2019

Deel deze pagina

“Samen leerervaringen opdoen en delen om bij een volgende opgave het nog weer slimmer en beter te doen. Zo creëer je lerend vermogen en zo creëer je impact. Dat is wat we bij De Bouwcampus willen.” vervolgde Nynke Sijtsma, sinds deze zomer directeur van De Bouwcampus. Zij toonde hierbij een prachtig filmpje van regisseur Mondo Leone over een jongetje dat leert duiken. Exemplarisch voor “iets nieuws leren”. “Er is een lange adem nodig, het echt willen (intrinsieke motivatie) én doen (dat leidt tot zichtbaar resultaat). Duiken leer je niet uit een boekje. En zo is het bij het werken aan opgaven ook. Leren door te doen en op deze manier de basis te leggen voor repeteerbaarheid en opschalen. Door het opschalen en repeteren ontstaat meer continuïteit in opdrachten, een zeker volume waarbij ruimte staat voor innoveren.

De opgaven waar wij in de bouw voor staan vragen om een ander type aanpak en oplossing. Ze zijn complex en vragen een grote flexibiliteit én zijn organisatie-overstijgend. Zo is er bijvoorbeeld een schaarste aan materialen, aan fysieke ruimte, aan capaciteit, aan geld. En zullen nieuwe ontwikkelingen zoals artificial intelligence binnen niet al te lange tijd een cruciale rol in de bouw innemen.

Om transitie in de bouwsector aan te jagen smeedt De Bouwcampus coalities, een coalition of the willing, betrekt de hele keten, ook de producenten en andere sectoren. De Bouwcampus brengt mensen bij elkaar die elkaar logischerwijs niet tegenkomen, in een neutrale setting, rond drie grote maatschappelijke opgaven: 

Vervanging en renovatie van infrastructuur
Verduurzaming van gebouwen en omgeving
Herinrichting stedelijke ondergrond

Ik wens ons, als bouwsector, toe dat wij elkaar meenemen in de nieuwe ontwikkelingen, dat wij elkaar inspireren en het ons niet te laten overkomen maar om ervan te weten en er op in te spelen.”

Meer informatie of interesse om mee te doen?

Neem contact op met één van de hieronder genoemde teamleden. Wij komen graag bij jou langs.
Uiteraard ben je ook van harte welkom op De Bouwcampus. Op de dinsdagen zijn we er allemaal!

Contactgegevens 

Vervanging en renovatie van infrastructuur
Nathalie van Dalen - n.vandalen@debouwcampus.nl / 06 158 920 04
Marco Hofman - m.hofman@debouwcampus.nl / 06 316 906 31

Verduurzaming van gebouwen en omgeving
Atto Harsta - a.harsta@debouwcampus.nl / 06 542 254 80
Karen Nuij - k.nuij@debouwcampus.nl / 06 525 950 19

Herinrichting stedelijke ondergrond
Harald Versteeg - h.versteeg@debouwcampus.nl / 06 533 638 67

Algemeen
De Bouwcampus - info@debouwcampus.nl / 015 20 26 070

Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
Gebouw 26A