• Start
  • Nieuws
  • FORUM GEBOUWDE OMGEVING ‘HOE KOMEN WE VAN VASTGOED NAAR FLEXGOED?’

FORUM GEBOUWDE OMGEVING ‘HOE KOMEN WE VAN VASTGOED NAAR FLEXGOED?’

FORUM GEBOUWDE OMGEVING ‘HOE KOMEN WE VAN VASTGOED NAAR FLEXGOED?’

Een breed spectrum van thema’s stond op het bord tijdens het Forum Gebouwde Omgeving. Van het elimineren van systeemfouten tot het sluiten van grondbedrijven en van het beste uit elkaar halen tot het ontwikkelen van nieuwe contractvormen. Uiteindelijk kozen de deelnemers voor het verder uitdiepen van het thema ‘Van vastgoed naar flexgoed’.

Geplaatst: 02 juli 2015

Deel deze pagina

Exploitatietermijn

Vrijwel alle gebouwen worden neergezet met een perspectief van 30-50 jaar. Modellen en uitgangspunten zijn gebaseerd op deze termijnen. In een tijd waarin flexibiliteit hand over hand toe neemt is de vraag of dit wel logisch is. Hoe zou je nieuwe gebouwen kunnen ontwikkelen met een grotere variatie in gewenste levensduur, zoals een tijdelijke ontwikkeling voor 5 jaar of iets wat ontwikkeld wordt met een perspectief op 200 jaar? Wat voor effect heeft het als je in andere exploitatietermijnen denkt?

Voorbeeld tijdelijke rechtbank amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf doet de eerste ervaringen op en realiseert een tijdelijke rechtbank in Amsterdam voor een periode van ongeveer 5 jaar. Dit gebouw wordt zo ontwikkeld dat het na afloop van de gebruiksperiode in zijn geheel opnieuw te gebruiken is op een andere locatie. Twee belangrijke uitgangspunten voor het Rijksvastgoedbedrijf zijn het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. Bij de realisatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van donormateriaal om verspilling te minimaliseren, er wordt bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk is kanaalplaten uit sloopgebouwen te benutten voor realisatie van het vloersysteem.

Focus op nieuwbouw

De focus bij dit thema ligt op nieuwe gebouwen en niet op bestaande bouw. ‘Daar zijn al heel veel partijen mee bezig,' aldus een van de deelnemers. In een eerste verkenning kwamen de nodige vragen op tafel, zoals: Wat zijn de consequenties van flexibeler omgaan met levensduur van gebouwen? Welke rol speelt de opdrachtgever van huisvesting hierin? Wat als de trend van flexibiliteit weer over waait? Hoe zorg je voor een gezonde business case?  Wat is nodig voor acceptatie bij ontwerpers en architecten? Wat kost het ontwerpen van flexibiliteit? En hoe duurzaam is het? Welke (modulaire) producten zijn er of moeten ontwikkeld worden?

Hoe verder?

Komende tijd verkennen we het vraagstuk ‘Van vastgoed naar flexgoed’ verder. Zijn er meer partijen in de keten die hiermee aan de slag willen? Wat is er allemaal al beschikbaar op het gebied van flexibel bouwen? Welke kansen en belemmeringen zijn er? Wie zijn mogelijke partners in dit vraagstuk?

Heeft u interesse om mee te doen in dit thema of beschikt u over kennis om ons verder te helpen? Laat het ons weten via Gerben van Dijk, g.vandijk@debouwcampus.nl, 06-28345238 of Anneke Witte, a.witte@debouwcampus.nl 06-50419437.