Duurzaam Beton - Keukentafelgesprek

Duurzaam Beton - Keukentafelgesprek

Vrijdag 9 september was er weer een keukentafelgesprek. Diverse thema’s worden besproken in een ontspannen en informele sfeer - gewoon bij ons aan de keukentafel. Dit keer ging onze brainstormsessie over het Groen Beton Akkoord.

Geplaatst: 16 september 2016

Deel deze pagina

Kader aan tafel KT 2 JPG

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Deze aanpak is door de overheid in het leven geroepen om duurzame initiatieven te stimuleren en te ontwikkelen, die bijvoorbeeld bij kunnen dragen om de uitstoot van broeikasgassen en de kooldioxide-uitstoot te verminderen.

Eén van deze initiatieven is het Groen Beton Akkoord wat tot op heden niet is vastgesteld. Cindy Vissering, programmamanager SBRCURnet: “ De stimulans is om duurzaam beton te produceren, maar dit moet nog afgesproken worden.

Volgens Daaf de Kok, adviseur bij Netwerk Betonketen – een netwerk dat als doelstelling heeft om de toepassing van CO2-arm en circulair beton te realiseren - heeft het ontwikkelen van duurzaam beton niet perse een kostennadeel en toch gebeurt het nog steeds niet, onder andere omdat partijen niet samen werken maar op afstand van elkaar. Maar wat als we de verschillende belangen van de partijen die hierin een rol spelen op elkaar afstemmen? Hoever komen we dan?

De vraagstelling van deze brainstormsessie luidt dan ook: wat doen we op nationaal niveau met het Groen Beton Akkoord en hoever komen we als we de (regionale) belangen op elkaar af stemmen?

Kansen

De kans om tot een goede samenwerking te komen voor de ontwikkeling van duurzaam beton, waarbij de co2 uitstoot bovendien geminimaliseerd wordt, ligt in het vinden van een gezamenlijk belang. Want als je de belangen van verschillende partijen bij elkaar kunt brengen, zullen ze ook gaan samenwerken. Daaf de Kok: “We leven in een poldermodel en samen ben je sterker. Toch gebeurt samenwerken nog veel te weinig.”

Ton van Beek, certificatiemanager SKG-IKOB en onderzoeker van de TU Delft,  is het daarmee eens: “We moeten het gewoon gaan doen. Op de werkvloer wil men wel. Maar heb vertrouwen. De aannemer is niet bang. Alle projecten die op duurzaamheid zijn aanbesteed zijn uiteindelijk goedkoper.”

Ook Jonne Klaver van The Green Village ziet mogelijkheden om mee te werken aan een Groen Beton Akkoord. Zo heeft The Green Village een proeftuin waar betonconstructies getest kunnen worden. Jonne: “Desnoods leggen jullie op The Green Village een parkeerplaats aan van beton. Kom maar testen.”

Uitkomsten en afspraken

Jonne Klaver van The Green Village stelt voor om de deelnemers van het keukentafelgesprek rond te leiden langs de projecten waar The Green Village mee bezig is, om zo de deelnemers van dit keukentafelgesprek te stimuleren tot nieuwe ideeën voor duurzame ontwikkeling.
Echter moet het niet bij ideeën blijven vindt Daaf de Kok: “We moeten het gewoon gaan doen. En daarnaast moeten we het probleem anders aanpakken. We moeten stappen gaan zetten in de richting dat het anders kan, in plaats van te denken ‘alles moet anders’. Op die manier is er ook minder weerstand bij de partijen. Er zijn genoeg mogelijkheden – niets is nog in beton gegoten.”

Aanschuiven?

Proeven deze ideeën naar meer en heb je zin om als partner aan te schuiven bij één van onze keukentafelgesprekken? Of heb je misschien zelf een idee wat je graag ter tafel wilt brengen? Laat ons dit dan weten via info@debouwcampus.nl Wij zetten de wijn alvast koud!

Meer weten over keukentafelgesprekken? Kijk in het co-creatielab.