Genoeg kansen voor innovatie!

Genoeg kansen voor innovatie!

Het was een bewogen ochtend op 17 januari. Het verkeer stond alom vast en door de stroomstoring in Amsterdam had men ook elders in het land hinder door treinen die niet reden. Ondanks deze tegenvallers startte de sessie Stroomversnelling Bruggen op de InfraTech onder leiding van Egon Janssen met circa 25 deelnemers. Een mooie opkomst.

Geplaatst: 23 januari 2017

Deel deze pagina

Blog door Jacqueline Klaver- Junior procescoördinator De Bouwcampus

Waarom een sessie over de renovatieopgave van bruggen?

We staan voor een grote opgave waar we iedereen voor nodig hebben, omdat een groot aantal bruggen en viaducten toe zijn aan renovatie of vervanging. Een bijkomend probleem is dat we voor een groot deel niet weten hoe de bruggen zijn gebouwd: ‘bouwtekeningen liggen in de kelder of zijn bij de verhuizing verloren gegaan’. Een ernstig gegeven, want het niet goed behandelen van bruggen heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen. Gebieden worden onbereikbaar en er is sprake van hinder en hoge kosten als verkeer moet omrijden.

Er zijn genoeg kansen!

Oké, er ligt een grote opgave, maar hoe pakken we dit aan, waar beginnen we? Gelukkig zijn er genoeg kansen voor innovatie. Denk bijvoorbeeld aan onder andere assetmanagement, monitoring, nieuwe materialen, kennisdeling, ketensamenwerking en levensduur-verlengende maatregelen. Bovenal is dit een goed moment om Nederland internationaal op de kaart te zetten als expert op het gebied van de renovatie- en vervangingsopgave van bruggen.

Innovatieprogramma

Om de renovatie- en vervangingsopgave aan te pakken heeft het kernteam van Stroomversnelling Bruggen een innovatieprogramma uitgewerkt. Egon Janssen licht toe dat binnen het innovatieprogramma partijen gezamenlijk werken in werkateliers aan kansrijke oplossingen, bijvoorbeeld bruggen uit bouwstenen en levensduur-verlengende maatregelen. Om het programma te visualiseren is een boom gebruikt en dat is niet voor niets. De takken staan voor de diverse richtingen waarop de opgave kan worden opgepakt. De stam en wortels staan voor borging, leerresultaten, best practices en standaarden.

boom

Verrijking door co-creatie

Stroomversnelling Bruggen is kansrijk omdat de opgave groot is en men altijd op zoek is naar partijen, ideeën en inzichten die het programma verrijken. Met dat doel kwam de kerngroep dan ook naar de InfraTech. De deelnemers van de sessie werden uitgedaagd om in groepjes vragen te formuleren over het programma en aan te geven wat hen aanspreekt. En dat gebeurde met veel enthousiasme en goede discussies tot gevolg. Wat spreekt aan: leuk, lef en samen investeren. Vragen die boven kwamen waren onder andere: hoe creëren we vertrouwen om kennis te delen, hoe wordt de eigen concurrentiepositie behouden en zijn beleidsmedewerkers wel betrokken?

We moeten nu gewoon starten!

Er bleek veel enthousiasme bij de deelnemers. Veel positieve energie en partijen die ook echt willen. 'De gemene deler is samen investeren en bundelen.' Deze vibe werkte aanstekelijk op de kerngroep 'We moeten nu gewoon starten!' 

Wil je meer informatie over het innovatieprogramma? Kijk dan in het co-creatielab van Stroomversnelling Bruggen of neem gelijk contact op met Egon Janssen via e.janssen@debouwcampus.nl