• Start
  • Nieuws
  • ‘Gebruik pensioenpot voor meer dan alleen pensioen’

‘Gebruik pensioenpot voor meer dan alleen pensioen’

‘Gebruik pensioenpot voor meer dan alleen pensioen’

Jaap de Koning, bestuurslid van Witteveen + Bos, neemt genodigden van de lancering van De Bouwcampus mee in zijn sessie ‘Grijs de toekomst in’. Een veelbelovende of misschien wel angstaanjagende titel in het programma van het evenement dat onder het thema De Volgende Verdieping vooruitblikt op wat er dan op die verdieping op ons staat te wachten…

Bekijk hier de presentatie Toekomstbestendig vergrijzen: Pensioen van Jaap de Koning (Witteveen+Bos).

Geplaatst: 13 januari 2016

Deel deze pagina

Het raakt ons allemaal…
Het gaat vooral om toekomstbestendig vergrijzen. En volgens De Koning is dat een leuk onderwerp: ‘het raakt ons immers allemaal’. Zo illustreert hij hoe zijn schoonvader eerder stopte met werken dan zijn pensioengerechtigde leeftijd. Hij was verontwaardigd en vond het volstrekt onterecht dat hij gekort werd op zijn pensioen. ‘Ik dacht – maar zei het niet vanwege het gevoelige aspect – dat hij niet moest zeuren en in zijn handen moest knijpen. Ten eerste was hij zelf te vroeg gestopt en had hij nog jaren kunnen werken gezien zijn gezondheid en gestel. Ten tweede krijgt hij sowieso al meer dan dat hij ooit betaald heeft.’ Hiermee duidt De Koning tevens de jarenlange verwachting die gecreëerd is met het geld dat sinds de jaren ’50 circuleert voor pensioendoeleinden. 

Hoeveel euro zit er eigenlijk in de pot op dit moment? Volgens De Koning ligt dat bedrag ergens tussen de 1.100 en 1.200 miljard euro. ‘Een hoog bedrag, maar toch is er nog een probleem met de dekkingsgraad om te kunnen voldoen aan de toezeggingen die gedaan zijn.’

1 dag in de week werken voor het pensioen
De grote vragen: van wie is dat geld? Is dat ten behoeve van ouderen of jongeren? Hoe rendeert het en wat zijn de risico’s? De Koning laat een visual zien waarmee de werking van het pensioen wordt uitgelegd. Dat blijft wat abstract, duidelijker is het wanneer hij vertelt hoeveel premie iedereen betaalt per week. Dat blijkt namelijk maar liefst 20% te zijn, oftewel 1 dag in de week werk je voor jouw pensioen. ‘En toch is dat nog niet genoeg…’ De Koning schetst een rekensom om het nog verder te verduidelijken: de verhouding premie/rendement betreft 25% versus 75%. Dat betekent dat de premie drie keer verhoogd moet worden om tot een juiste dekkingsgraad te komen, anders kan niet aan toezeggingen worden voldaan.’

Discussie aanstaande!
Kortom: discussies zijn aanstaande! Jette Klijnsma van Sociale Zaken heeft laten weten het stelsel aan te zullen passen. Redenen te over, zouden we kunnen denken. Onder andere vanwege de Doorsneepremie, het systeem dat wordt toegepast en wat inhoudt dat iedereen hetzelfde premiebedrag betaalt, zowel jong als oud. ‘Dit wordt absoluut een eerste discussiepunt,’ zo voorspelt De Koning.

Nog een punt van discussie: daar waar in de jaren ’50 – toen AOW en pensioenen het levenslicht zagen – mensen ongeveer zeven jaar na de start van hun pensioen overleden, leven mensen tegenwoordig gemiddeld nog 17 jaar na de start van hun pensioen. ‘Ook dat gegeven heeft dus een grote invloed op wat nodig was.’

Twee voorstellen van De Koning
De Koning sluit af met een betoog waarin hij twee voorstellen doet om anders om te gaan met het pensioen, ten bate van toekomstbestendig vergrijzen. 2035, het jaar waarin we op de top van de vergrijzing zullen zitten – is immers dichterbij dan we denken. Tegen die tijd hebben we ten opzichte van nu minder werkenden en zullen we alle mensen – ook degenen die dichtbij hun pensioengerechtigde leeftijd zitten en die nu regelmatig ‘gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd – hard nodig!

01: ‘We zouden moeten nadenken over hoe lang we van ons pensioen gebruik willen maken. Bij het pensioen voor ZZP-ers wordt deze vraag al gesteld: wilt u bijvoorbeeld van uw 67e tot en met uw 77e levensjaar pensioen ontvangen en nadien verder van uw AOW leven? Dat kan! En dat heeft veel effect op de berekeningen en premies.’
02. ‘Wanneer mensen vanaf hun 21e tot en met hun 67e levensjaar pensioen op kunnen bouwen een en werkzaam zijn, zouden we ook kunnen nadenken om in die jarenlange periode de zaken anders in te richten. Juist in het voortraject zouden we met het geld dat nu in de pensioenpot zit kunnen investeren in opleidingen. Juist omdat ontwikkelingen ontzettend snel gaan: digitalisering, mondialisering, beroepen die verdwijnen… is het goed om ook anders naar het conventionele systeem van pensioenen te kijken. Ergo: gebruik de pensioenpot voor meer dan alleen pensioen!’

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode