• Start
  • Nieuws
  • Finalisten bekend innovatie challenge politie

Finalisten bekend innovatie challenge politie

Finalisten bekend innovatie challenge politie

Op 1 mei sloot de inzendtermijn voor de innovatie challenge politie met 76 inzendingen voor de toekomstige politiehuisvesting. Een brede afspiegeling van de markt heeft van zich laten horen: bouw- en installatiebedrijven, technologiebedrijven, toeleveranciers en architecten. Inmiddels heeft de jury zes finalisten geselecteerd die hun finaleplaats hebben geaccepteerd. Met veel energie gaan zij de komende weken aan de slag om hun inzending verder te boosten. Zij zullen hun inzending verder aanscherpen in gesprek met politiemedewerkers en experts. Daarbij worden ze begeleid door de organisatie van de challenge. Uiteindelijk presenteren zij hun definitieve inzending op het Boostcamp op 13 juni middels een korte pitch en mogen ze hun hulpvraag bij de deelnemers van het Boostcamp voorleggen op het zogeheten “Boostplein”. 

Geplaatst: 24 mei 2018

Deel deze pagina

Het juryberaad

De juryleden waren enthousiast over de hoge kwaliteit van de 76 inzendingen en waarderen de inspanningen van de inzenders zeer. Zij stonden voor de schone taak om een selectie van zes finalisten te maken. Op vrijdag 18 mei is de jury bijeengekomen om op anonieme basis zes inzendingen uit te kiezen. Door de verschillende achtergronden van de juryleden (zie eerste tabblad 'De Challenge') zijn de inzendingen vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Dit leidde tot een constructieve discussie tijdens het juryberaad. 

De finalisten (in willekeurige volgorde)

De onderstaande zes finalisten zijn geselecteerd:

Cubes in a Box door Anita Haver Interieurarchitecte, Sooph Interieurarchitectuur & DeBlick
Cubes in a Box biedt twaalf - op het huisvestingsconcept van de politie aangepaste - standaard functionele bouwstenen voor de inrichting van bestaande of nieuwe gebouwen als politielocatie. De uitgewerkte bouwstenen zijn multifunctioneel inzetbaar wat de flexibiliteit van deze oplossing bevordert. Met Cubes in a Box wordt de basisindeling gemaakt voor teambureaus en politieposten die een gebouw in compartimenten verdeelt. Zo beschikt elk gebouw, groot of klein, over een universele uitstraling met een unieke plattegrond afgestemd op de behoeftes van de politie.  

Plug & Play Politiepost door consortium 4P: BINX Smartility, TheNewMakers, Conntech & Huls Duurzame Energie
Middels een circulair box-in-box concept maakt het consortium 4P slim gebruik van leegstaande ruimten in wijken waar politiesteunpunten gewenst zijn. In bestaande gebouwen kan via deze oplossing een volledig plug & play politiepost gerealiseerd worden die bestaat uit modulair maatwerk en een duurzame energievoorziening door het gebruik van een zogenaamde zonneboom. Het doel is ‘volledige ontzorging’ door middel van een vast leasebedrag per maand voor het realiseren en onderhouden van deze politieposten. De focus ligt op circulair bouwen en het bieden van een comfortabele en duurzame werkplek. De politiepost is dan ook remontabel én herbruikbaar.

The NEXT Agency door BLOC, Asito, Off Road Innovations & CGI
The NEXT Agency staat voor het nieuwe agentschap: het nieuwe politiewerk in een veranderende omgeving, midden in de maatschappij. The NEXT Agency is een politiebureau met een Research & Development missie waar de impliciete wensen en eisen van de politie expliciet gemaakt gaan worden. Nieuwe werkruimtes worden hier vormgegeven én uitgeprobeerd. Hier wordt het nieuwe werk ontwikkeld, toekomstige werkmethodes geoefend en de omgang met nieuwe technologie geleerd. The NEXT Agency is het begin van een ‘grid’ van toekomstbestendige en dus flexibele politiebureaus waarin de nieuwe verworvenheden landelijk kunnen worden uitgerold.

Politie Pop-in door Architectenbureau De Twee Snoeken
Hét mobiele steunpunt 2.0, met als belangrijkste eigenschappen: flexibiliteit, zichtbaarheid en benaderbaarheid. De Politie Pop-In (PPI) is bedacht om info uit de samenleving op te halen. Op die manier kan de politie haar primaire taak - instaan voor een veilige maatschappij - beter uitvoeren. Hij kan steeds verplaatst worden naar nieuwe locaties, om daar tijdelijk op te gaan in de omgeving. Zijn opvallende vormgeving versterkt het imago van de politie (autoriteit, maar op menselijke maat) en faciliteert het contact met de omgeving. Uniek aan de PPI is de vorm, de multifunctionaliteit en de opbouw van de verschillende schakelbare modules. De mobiele unit ‘popt in’ op zogenaamde belangrijke hotspots: locaties met veel bedrijvigheid waar de politie dicht bij de burger wil staan.

Modulaire cellenblokken door Journey Works
Cellenblokken en wanden zijn vaak de meest functiespecifieke onderdelen in een politiekantoor. Helaas zijn deze juist vaak moeilijk verplaatsbaar en dus inflexibel. Dit leidt tot een verminderde courantheid en flexibiliteit van politievastgoed. Wat nou als er modulaire cellenblokken en flexibele wanden in te passen zijn waarbij cellenblokken als zelfstandige inbouwelementen ingezet kunnen worden (en verwijderd kunnen worden)? Dan groeit de herbruikbaarheid en bredere inzetbaarheid van het gebouw. Met deze innovatie gaat Journey Works in de finale aan de slag.

Smart Workplace door Smart WorkPlace, Philips Lighting, ISS Facility Services, Twynstra Gudde & Microsoft
Smart WorkPlace biedt een nieuwe vorm om slimme, veilige en flexibele werkomgevingen te realiseren. De oplossing is toepasbaar op bestaande en nieuwe locaties. Smart Workplace organiseert een koppeling van relevante (virtuele en fysieke) technologische innovaties in de werkomgeving. Te denken valt aan o.a. interactieve verlichting, predictive werkplekbeheer en veilige (mobiele) data-uitwisseling. Door het koppelen van deze innovaties is het mogelijk zogenaamde gastvrije en efficiënte “user journeys” te ontwerpen en te organiseren voor de gehele veiligheidsketen die passen bij The Next Police. Smart WorkPlace reduceert faalkosten bij renovatie, bouw en gebruik van de huisvesting en kan helpen om het ziekteverzuim van medewerkers met 1% te verminderen.


Meer informatie over het Boostcamp van 13 juni vind je hier. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@debouwcampus.nl o.v.v. “Aanmelding Boostcamp”.