• Start
  • Nieuws
  • Feest van herkenning voor De Bouwcampus tijdens Infradebat

Feest van herkenning voor De Bouwcampus tijdens Infradebat

Feest van herkenning voor De Bouwcampus tijdens Infradebat

Meer partnerschap in de keten, dat kan de bouw helpen versnellen bij het vernieuwen. Dit is de uitkomst van het CROW infradebat tussen Jan-Hendrik Dronkers, Berthold Leeftink en Yvonne van der Brugge, woensdag 18 januari op de InfraTech. Alle drie topambtenaren bij respectievelijk Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en het Rijksvastgoedbedrijf. Dit partnerschap in de keten is een van de speerpunten van De Bouwcampus.

Geplaatst: 23 januari 2017

Deel deze pagina

Blog door Machiel Crielaard, Business Developer bij De Bouwcampus

Bij Jan-Hendrik Dronkers gaat het bij vernieuwing in de bouw om een gemeenschappelijke taal waaruit waardering voor elkaars rollen uitgesproken wordt: een aannemer wordt integrator en een onderaannemer wordt partner. Daarnaast kan de markt met haar kennis en kunde ook de opdrachtgever verleiden, zoals een keukenboer een consument paait. Berthold Leeftink ziet de markt graag een statement maken richting de overheid: in 2019 bouwen we alleen nog maar energieneutraal. De rol van de overheid is daarbij betrouwbaarheid en voorspelbaarheid in de richting, zodat de markt zich daar op in kan stellen. Voor Yvonne van der Brugge is waardecreatie in het systeem een uitgangspunt voor vernieuwing in de bouw, door bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik. Een goed voorbeeld hiervan is de renovatie van het voormalige VROM-gebouw in Den Haag, waar 99 procent van de materialen op een hoogwaardige manier zijn hergebruikt.

Op De Bouwcampus wordt er door alle schakels in de keten precompetitief in cocreatie gewerkt aan de opgaven van het Nederland van morgen. Daarmee wordt al invulling gegeven aan het bereiken van meer partnerschap in de keten. Zo wordt er in het project MultiWaterWerken gewerkt aan het slim en betaalbaar vervangen van 52 sluizen in de komende 15 jaar. Daarbij zijn aannemers, ingenieursbureaus, leveranciers, opdrachtgevers en kennisinstellingen betrokken. Gedurende vier bijeenkomsten werken zij aan verschillende thema’s, bijvoorbeeld welke onderdelen zich in de lifecycle-aanpak lenen voor standaardisatie of een afwegingskader voor energieneutraliteit. In dit traject ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, partijen en ideeën.

Juist op De Bouwcampus vinden partijen elkaar en worden partijen vanuit verschillende gelederen en disciplines bij elkaar gezet. Bij een concrete innovatievraag wordt een coalitie gezocht en vanuit deze coalitie wordt gezocht naar verbindingen met elkaar en het gemeenschappelijke belang. Het slim verbinden, het thema van de Infratech 2017,  is de eerste zet in meer partnerschap in de keten en een meerwaarde voor Nederland. De Bouwcampus speelt hier graag een rol: waarmee kunnen we jou helpen?

infradebat