Een vergunning van elastiek

Een vergunning van elastiek

Dat is wat Laurens Engelbrecht en Erwin de Vilder van de gemeente Delft graag willen. Tijdelijk afwijken van de geldende bestemming is vanaf 1 november 2014 een stuk eenvoudiger geworden en de gemeente Delft heeft deze mogelijkheden ook al benut. Wat nog wel speelt is dat een omgevingsvergunning voor bouwen weinig flexibel is en tekort schiet bij een invulling die moet kunnen veranderen of nog niet precies bekend is. Hoe is het mogelijk een gebouw of bouwwerk dat (sterk) zal veranderen, zonder precies duidelijk is waar deze verandering uit zal bestaan, flexibel te vergunnen? Met andere woorden hoe ga je als gemeente om met een snel veranderende omgeving.

Geplaatst: 17 juli 2015

Deel deze pagina

Touwtrekken of draagvlak zoeken?

Laurens Engelbrecht: ‘Hoe gaan andere gemeenten om met het veranderende speelveld? Daar zijn we benieuwd naar. De gebouwde omgeving en het gebruik ervan wordt flexibeler en veranderd sneller. De vraag is hoe we daar als gemeente op een goede manier op inspelen. De gemeente Delft is op zoek naar ruimte en mogelijkheden binnen de bestaande kaders.' Het is belangrijk dat de gemeente op een goede manier omgaat met de belangen van inwoners en ondernemers. Het zoeken naar draagvlak is belangrijk. ‘Niemand zit te wachten op eindeloos juridisch getouwtrek,’ zegt Erwin de Vilder.

Wonen in een laboratorium

De vraag naar flexibiliteit in vergunningen doet zich concreet voor op het terrein waar The Green Village gaat verrijzen. The Green Village wil een duurzame, levendige en ondernemende omgeving creëren waar we met elkaar ontdekken, onderzoeken, leren en laten zien hoe we de grote maatschappelijke uitdagingen rond energie en duurzaamheid kunnen aanpakken en oplossen.

De locatie voor dit dorp is de plek van de voormalige Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Momenteel staat er één proefwoning en vanaf dit jaar gaat het gebied zich grootschaliger ontwikkelen tot een gebied waarin van alles gaat gebeuren. Beweging en flexibiliteit zijn belangrijk en dat roept allerlei vragen op als het gaat om bestemmingen en vergunningen. Hoe gaat de gemeente om met bewoning van dit terrein? Ook in relatie met experimenten die een zeker risico met zich meebrengen, zoals een waterstofvulstation. Hoe kan de gemeente een (tijdelijke) vrijstaat creëren met minder en afwijkende regels? Het gaat niet alleen om flexibel vergunnen, maar ook om flexibel gebruik. Uiteraard zonder dat de veiligheid in geding komt of onevenredige overlast ontstaat.

Aan de zijlijn of in het veld

Loopt u in de huidige praktijk tegen deze en soortgelijke vraagstukken aan? Kom dan uw ervaringen en kennis delen op datum/tijdstip (eind september/begin oktober). De middag staat in het thema van flexibel vergunnen en tijdelijk gebruik.

Laat even weten als u aan wilt sluiten door een e-mail te sturen naar communicatie@debouwcampus.nl. Neem voor meer informatie of vragen contact op met procesmanagers Gerben van Dijk en Han de Wit van De Bouwcampus.