Een kijkje in de keuken van De Bouwcampus

Een kijkje in de keuken van De Bouwcampus

De Bouwcampus is dé ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. We zijn nu een aantal maanden onderweg en er worden verschillende activiteiten en maatschappelijke opgaves uitgevoerd op De Bouwcampus. Wat zijn dat precies? Hoe kun je je daarbij aansluiten? En wat betekent dat voor de sector? Op 19 november vond een bijeenkomst plaats op De Bouwcampus, exclusief voor partners uit het netwerk. Tijdens deze bijeenkomst kregen de partners een kijkje in de keuken en gingen zij direct ook zelf aan de slag.

Geplaatst: 09 december 2015

Deel deze pagina

Samenwerking  

“Gebouw, netwerk en vernieuwingsopgaven: dat zijn de drie pijlers van De Bouwcampus”, vertelt Majorie Jans (teamleider stichting De Bouwcampus). “We hebben een mooi, veelzijdig netwerk aan partners. De uitdaging is om dat partnernetwerk en vernieuwingsopgaven aan elkaar te koppelen, om op deze manier waarde te creëren. Het gaat om nieuwe combinaties, onverwachte ontmoetingen, die hier zomaar kunnen ontstaan waardoor er iets heel moois ontstaat.” De Bouwcampus nodigt uit tot samenwerking. In de fysieke Bouwcampus in Delft zijn diverse organisaties gevestigd. Kijk op hier voor meer informatie.   

Het bruist 

“Wekelijks zijn er allerlei bijeenkomsten en evenementen op De Bouwcampus. Onder de vlag van Captain Co-creation bijvoorbeeld hebben honderden studenten en professionals onder de 30 jaar samengewerkt aan een marktvisie op de InfraSector. Een vervolg hierop zijn De Bouwcampus colleges, die in 2016 plaatsvinden”, vertelt Anneke Witte (procesmanager stichting De Bouwcampus) Ook is een aantal denksessies voor de Wetenschapsagenda voor de bouw geweest. Tijdens de officiële lancering van De Bouwcampus, op 13 januari 2016, wordt de agenda aangeboden aan de ministers Melanie Schultz van Haegen en Stef Blok.   


In een serie bijeenkomsten Grip op de Maas is Rijkswaterstaat in co-creatie met markt, kennispartners en beheerders op zoek gegaan of er een optimaler ontwerp (anders dan 1:1 vervanging) voor de inrichting/het functioneren van de stuwen in de Maas mogelijk is. “Zes teams hebben ieder een perspectief uitgewerkt. Andere perspectieven betekenen ook een ander type opdrachtgeverschap. Dat betekent veel voor samenwerking en vertrouwen. Kortom; het bruist op De Bouwcampus.”   
 

Frisse scholen 

Een andere, maar ook heel relevante opgave is Gezonde en duurzame scholen. Onderwijs is de op een na grootste sector in maatschappelijk vastgoed. Vraagstukken die daar leven zijn: er zijn teveel scholen, veel gebouwen hebben problemen met het binnenklimaat, functionele veroudering. Hierdoor ontstaat een negatief effect op de leerprestatie van leerlingen. “Met verschillende partijen zijn we tot de volgende ideeën gekomen als oplossing: samenwerking tussen schoolbesturen gemeente en schoolbesturen onderling, toepassing van innovatievormen van bouworganisatie en toepassing van innovatie technieken en producten. Traditionele 8(procesmanager stichting De Bouwcampus). “Het is een sector waar veel kansen liggen en de tijd is er rijp voor. We moeten samenwerken, de krachten bundelen. En De Bouwcampus is een middel om partijen samen te brengen en te stimuleren in hun denkproces.”  

Kansen 

Er volgde een interactief programma rondom 4 vraagstukken/uitdagingen die verder uitgewerkt zouden kunnen worden:  

Gezamenlijk een volgende opgaven benoemen vanuit kansen (politiek, economie, gebeurtenissen) en het aanwezige gezelschap

Voorbeelden van genoemde kansen en onderwerpen zijn: minder milieuverspilling, energie, vergrijzing, BIM, leefklimaat in de stad en versnippering van kennis.

Partijen die je zou kunnen betrekken bij vraagstukken zijn onder andere het BIM Loket, wegenbouwers, provincies, energieleveranciers, auto-industrie en coöperaties.   

Frisse scholen; wat nu? 

Diverse aanwezigen zien de waarde van dit vraagstuk en zijn geïnteresseerd mee te denken. Voor deze partijen staat een bijeenkomst gepland om deze vernieuwingsopgaven verder te brengen.  


John de Mol neemt 5% belang in PostNL; wat betekent dat voor de bouwsector? 
Door deze vraag zo te stellen werden de aanwezigen geïnspireerd anders naar vraagstukken in de bouwsector te kijken. Met elkaar kwamen ze tot het volgende antwoord op de vraag: 

John de Mol wordt gezien als ‘gamechanger’ en het kan onder andere tot het volgende leiden: aanjagen van cross sectoraal denken, winkels veranderen in woningen of nieuwe diensten aanbieden wat meer winkel leegstand tot gevolg heeft.  

Als je nu een startup kon beginnen, dan…
Hier kwamen twee aandachtsgebieden naar voren, namelijk: beveiliging (cyber ‘op maat’) en veiligheid & ICT.  

Het was een dynamische bijeenkomst met veel goede ideeën waar we met elkaar verder vervolg aan gaan geven.   

Meer informatie 

Wilt u meedenken met vernieuwingsopgaven? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om partner te worden? En wilt u weten wat De Bouwcampus u als partner biedt? Kijk dan bij ‘partnervoordelen en partnercriteria’ of neem contact op met Anneke Witte via 0152026070 of a.witte@debouwcampus.nl