Digitaal beton - Blog ConsulTable

Digitaal beton - Blog ConsulTable

Tijdens InfraTech 2019 demonstreert ConsulTable* het printen van beton in samenwerking met het consortium rond de betonprinter van de TU/e. Ook dingt het consortium rond de 3D-printer van de TU/e mee naar de InfraTech Innovatieprijs 2019 met de 3D-printer in de categorie procesinnovatie.

Daarnaast organiseert ConsulTable in aanloop naar InfraTech een Challenge voor studenten en Young Professionals om hun verbeelding te prikkelen over de mogelijkheden die digitaal beton de sector in de toekomst biedt. Op 6 december 2018 van 18-21 uur geeft hoogleraar Theo Salet een kennissessie over 3D-betonprinten bij de TU/e. De sessie is toegankelijk voor iedereen, ongeacht of je mee wilt doen aan de Challenge. Graag aanmelden vóór 1 december via consultablebouwcampus@gmail.com.

Op deze manier dragen we bij aan het Future Proof maken van zowel onszelf als ook van de bouwsector. 

In onderstaande blog gaan Annoesjka Nienhuis en Matthew Marshall in op de nieuwe technologie van betonprinten.

Geplaatst: 22 november 2018

Deel deze pagina

De Bouwagenda doet een dringende oproep aan de sector om invulling te geven aan de enorme opgaven die als gevolg van maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen op ons af komen. Het gaat om de vervangingsopgaven, de verduurzaming, de energietransitie, de ontwikkeling naar intensievere burgerparticipatie, etc. Dat alles met de uitdrukkelijke opgave het gebruik van nieuwe grondstoffen tot een minimum terug te brengen.

Opschalen

Sommige koplopers zijn al begonnen. Maar nu moet het echt en op grote schaal. Zo’n grote schaal dat echte interventies nodig zijn. Interventies zijn nodig om de grote vraagstukken voortdurend te herformuleren en ze vervolgens vernieuwend op te lossen. Dan is het niet meer genoeg om zoals gebruikelijk in de sector aan de ‘capaciteit’-kraan van de sector te draaien. Zeker nu niet, nu de factor arbeid in de sector al schaars is. Het gaat om nieuwe vragen en vervolgens om nieuwe oplossingen. Een reeks van interventies die de transitie in de bouwsector vorm moet geven. Hoe snel, hoe te formuleren, hoe te plannen: allemaal onzekerheden.

Ontwikkelende technologieën

Wat we uit andere sectoren leren, is dat ontwikkelende technologie ons kan helpen. In het begin lijken die opkomende technologieën vaak onbeholpen. Lijkt het nergens over te gaan. Toch weten we uit ervaring dat positieve aandacht voor die technologie leidt tot doorbraken en vernieuwing.

Beton printen

Het printen van betonconstructies is een voorbeeld van zo’n zich in rap tempo ontwikkelende technologie. Een technologie waarbij met aanmerkelijk voordeel uit oud beton teruggewonnen cement kan worden gebruikt. Mooie bijvangst door te printen (in plaats van buigen, stapelen, lassen etc.) is de mogelijkheid tot fabricage van mooie esthetische vormen of texturen en vormvrijheid (industrieel maatwerk) en minder, veel minder betongebruik. Een reductie met 50% is niet vreemd en draagt direct bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Deze technologie is disruptief in de zin dat het de al ingezette ontwikkeling van modulering, digitalisering en circulariteit in de bouw kan helpen versnellen.

Het is overigens een technologie die nog lang niet uitontwikkeld is en van wetenschap en kenniswereld nog geruime tijd inspanning vraagt. Men is nu vooral bezig met het verbeteren van de techniek en de samenstelling/verbeteren van het basismateriaal waarmee wordt geprint. En er worden protocollen ontwikkeld voor het garanderen van de veiligheid van de geprinte constructies, omdat er nog geen normeringen voor zijn. Het bereikte kennis- en toepassingsniveau met betrekking tot de technologie van het printen van beton, de uitgevoerde proefprojecten, het onderzoek naar de terugwinning van cement, etc. spreken tot de verbeelding. De actuele stand van de techniek en ieders bijpassende verbeelding van de mogelijke toekomst dagen uit. Uitdagingen die jong en oud in staat stellen op een nieuwe betekenisvolle manier de technologie van het printen te ontwikkelen, maar ook om van daaruit interventies te laten plaatsvinden die bijdragen aan de noodzakelijke transitie in de bouw. Het formuleren van nieuwe vragen. Dat leidt tot nieuwe kennis en vaardigheden en maakt de sector Future Proof.

InfraTech 2019

In april 2018 is de ConsulTable* op bezoek geweest bij hoogleraar Theo Salet op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) om de 3D-betonprinter te bekijken. De betonprinter is bekend van de betonnen fietsbrug in Gemert uit 2017, zie het artikel ‘Betonnen fietsbrug rolt in Eindhoven 'als mayo' uit de 3D printer’ van de NOS.

Consultable bijeenkomst

Foto: De ConsulTable op bezoek bij de 3D-betonprinter van de TU/e

Theo vertelde ons dat de 3D-printtechnologie uit de kinderschoenen komt: Sinds 2012 verdubbelt het aantal initiatieven per jaar. Het consortium van 10 partijen rond de betonprinter van de TU/e gaan nu zelf printrobots aanschaffen en steeds meer leveranciers willen hun materiaal laten testen bij de TU/e.

Tijdens het gesprek met Theo Salet ontstond het idee om een 3D-betonprinter in de Plaza van InfraTech 2019 neer te zetten. Met het doel om de bezoekers eenzelfde sensatie te laten ervaren, die de leden van de ConsulTable voelden bij het bezoek aan de betonprinter op de TU/e in april. En dat is gelukt!

Ga voor meer informatie naar: www.consultable.nl.

* In 2004 is de ConsulTable gestart binnen het programma van PSIBouw. De ConsulTable maakt deel uit van het netwerk van De Bouwcampus en is een tafel voor adviserend ingenieurs die actief zijn in de sector van de gebouwde omgeving. De tafel bestaat uit circa tien enthousiaste netwerkers en beïnvloeders uit private en publieke consultancybureaus. De tafel komt vijf keer per jaar op wisselende locaties bijeen, waarbij een positief kritische kijk op de eigen rol in de sector niet uit de weg wordt gegaan. Lees meer over de ConsulTable en de blogs die eerder zijn verschenen in het co-creatielab.