De Marktvisie politie

De Marktvisie politie

Begin februari 2018 is met de presentatie van de marktvisie huisvesting politie de eerste stap gezet in de zoektocht naar betere verhoudingen met de partners in de bouw. De marktvisie bevat een aantal leidende principes om te werken aan meer vertrouwen en betere samenwerking tussen de politie als opdrachtgever en de aannemers, toeleveranciers, installatiebedrijven en andere partijen uit de markt. Maar wat kunnen partners nu concreet verwachten van de politie? En hoe kunnen zij zelf bijdragen aan de grootschalige vastgoedopgave waar de politie voor staat?

Geplaatst: 04 juni 2018

Deel deze pagina

Aanleiding

De marktvisie volgt op de herindeling van tien regionale eenheden en een landelijke eenheid in één korps. Dit betekent ook de komst van een uniform huisvestingsbeleid, in plaats van een afzonderlijk vastgoedbeheer per regionaal korps. Er is besloten om een marktvisie voor dit beleid op te stellen omdat de politie aan de vooravond staat van een omvangrijke en complexe vastgoedopgave. Tussen nu en 2028 wordt zo’n 700 duizend vierkante meter afgestoten en met zo’n 200 duizend uitgebreid. Daarnaast zijn er vele diverse grote en kleinschalige projecten: de nieuwbouw en renovatie van zo’n 40 teambureaus en 50 politieposten, maar bijvoorbeeld ook verbouwing, renovatie en onderhoud van forensische laboratoria, beroepstrainingslocaties voor agenten, beslaghuizen, paardenstallen, hondenkennels, cellencomplexen, kantoren en meldkamers. Deze panden worden duurzamer, efficiënter, en voorbereid op de politietaken van de toekomst. 
Deze opgave vraagt ook om een nieuwe verhouding tot de partners in de markt waarmee de politie deze opgave wil realiseren. “Met de herindeling van de politie is een enorme schaalsprong gemaakt waarvan velen zich de impact niet realiseren”, verklaart Bert Verheugd, die als voormalig directeur FM en hoofd programmabureau nauw betrokken was bij het starttraject voor de marktvisie. “Het duurde daarom even voordat de bouw- en onderhoudsopgave goed in beeld was. Nu dat zover is, wordt het nu tijd om met deze visie de markt tegemoet te treden als professionele opdrachtgever en gelijkwaardige partner.” 

Lees verder.