• Start
  • Nieuws
  • De bouwsector: it’s complicated, dus hoe krijgen we meer chaos?

De bouwsector: it’s complicated, dus hoe krijgen we meer chaos?

De bouwsector: it’s complicated, dus hoe krijgen we meer chaos?

Leidt samenwerking in de bouwsector wel tot het gewenste niveau van resultaat? Die vraag stond centraal in een van de eerste interactieve lezingen tijdens de officiële lancering van De Bouwcampus. Perica Savanovic, programmamanager Integraal Samenwerken van SBRCURnet, ging samen met de aanwezigen op zoek naar de gewenste cultuuromslag in de bouwsector: Van capaciteit naar kwaliteit; Een volwaardige rol in de Nederlandse kenniseconomie. 

Geplaatst: 13 januari 2016

Deel deze pagina

“De vraag of er wel op de juiste manier wordt samengewerkt, werd ook al gesteld in 1988,” begint Savanovic. Het is tekenend voor hoe moeizaam de bouwsector zich daadwerkelijk laat veranderen. Ook de kritiek die toen op de sector van toepassing was, klinkt nu nog welbekend. “De samenwerking werd bestempeld als te veel vraag-gestuurd, met onvoldoende uitwisseling van kennis. Er was sprake van een ‘u vraagt, wij draaien-mentaliteit’ die verliep langs de gebaande paden en vertrouwde partners.

Van simpel tot chaos
Hier op deze bijeenkomst blijkt de bouwsector echter opvallend eensgezind over de gewenste cultuuromslag. Savanovic schetst vier mogelijke ordeningsmodellen van samenwerking. Geheel rechts is er sprake van Simple: vertrouwde patronen en partners komen tot standaard antwoorden die vaak vooraf al bekend zijn. Elke stap naar links betekent een minder geordende vorm van samenwerken. Minder vaste procedures en patronen van samenwerking, maar juist meer chaos, om met onbekende partners tot nieuwe en onverwachte oplossingen te komen.

Overeenstemming
Vervolgens worden de aanwezigen gevraagd stickers te plakken op het samenwerkingsmodel dat volgens hen de bouwsector kenmerkt. Op vier stemmen na die de sector uiterst rechts plaatsen (zeer gestructureerd), wordt de bouwsector massaal bestempeld als ‘complicated’. Een categorie links daarvan, waar via de gebaande paden antwoorden gezocht worden. Alleen te vinden met de hulp van experts en aanvullend onderzoek.

Het moet complexer
Maar de manier waarop die kennis en onderzoek wordt uitgewisseld, laat duidelijk nog te wensen over. Gevraagd naar het samenwerkingsmodel waar de bouwsector naartoe zou moeten, zijn alle aanwezigen het weer opvallend met elkaar eens: die moet minder geordend! De ideale bouwsector ligt links van het midden, op ‘Complex’. Volgens de meeste vertegenwoordigers zou de bouwsector profiteren van een samenwerking waarin geen vaste antwoorden zijn op vraagstukken, maar alle oplossingen ontdekt moeten worden door vrijelijk te kunnen experimenteren. Het daadwerkelijk realiseren van die cultuuromslag is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar eensgezindheid over wélke cultuuromslag nodig is, lijkt een goede eerste stap.

Door: Mark Dyson - Buro Barcode