Consultable - Proactiviteit loont

Consultable - Proactiviteit loont

De rol van de consultant in de bouw wordt steeds pro-actiever. Het 'u vraagt, wij draaien' principe verandert meer en meer in 'wij initiëren en werken graag met u samen'. Een mooi voorbeeld daarvan kwam voorbij op de ConsulTable bijeenkomst eind juni. Procap, een van de leden van de tafel, is sinds 2014 gevestigd in de Pastoe Fabriek op Rotsoord in Utrecht. Partner Kees van Leeuwen presenteerde twee cases waarin ze zelf als consultant een proactieve rol hebben gespeeld: de Rotsoordbrug en de verduurzaming van de Pastoe Fabriek.

Geplaatst: 14 juli 2015

Deel deze pagina

Door Annoesjka Nienhuis en Kees van Leeuwen.

Rotsoordbrug

Tijdens de feestelijke opening van hun kantoor door de burgemeester, bood Procap 250 Rotsoordadviesuren aan aan de gemeente. Deze uren zijn voor een gedeelte ingezet voor het faciliteren van de bewoners van de Rivierenwijk. In deze wijk is weinig groen, daarom willen de bewoners graag veilig, comfortabel en aantrekkelijk oversteken naar Rotsoord via een wandel- en fietsbrug over de Vaartse Rijn. Een paar enthousiaste Procappers hebben de bewoners geholpen met het uitwerken van het idee. Bob, Els en Meike hebben een plan van aanpak, een stakeholders inventarisatie en een programma van eisen gemaakt. Dit is samen met de bewoners en de gemeente vertaald in een startdocument.

Verduurzaming pastoe fabriek

De eigenaren van de Pastoe Fabriek hebben de ambitie om het oude industriële pand te hergebruiken. Procap zag dat aan verduurzaming nog weinig aandacht werd besteed. Ze hebben zelf het initiatief genomen om een stappenplan op te stellen voor het verduurzamen van het pand. De eigenaren hebben daar Pastoedankbaar gebruik van gemaakt. Zelf ontbrak hen de kennis en kunde om hier handen en voeten aan te geven.

Veranderende rollen

De rol van andere partijen in deze trajecten verandert door de initiërende rol van Procap. Als initiator, brengt Procap in een veel vroeger stadium haar expertise en creatieve ideeën in. Daarmee helpt ze de gemeente en de vastgoed eigenaren om hun beleidsmatige/strategische rol op te pakken en niet in de ontwerpende rol te gaan zitten. Zij hoeven niet van te voren een plan van eisen en wensen op te stellen, deze worden tijdens het proces door de consultant opgehaald en meegenomen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor innovatie en een efficiënter proces. Kortom, een proactieve consultant schept ruimte voor innovatie.

Meer informatie

Meer informatie over de ConsulTable vind je in het co-creatielab

* In 2004 is de ConsulTable gestart binnen het programma van PSIBouw. De ConsulTable maakt deel uit van het netwerk van De Bouwcampus en is een tafel voor adviserend ingenieurs die actief zijn in de sector van de gebouwde omgeving. De tafel bestaat uit circa tien enthousiaste netwerkers en beïnvloeders uit private en publieke consultancybureaus. De tafel komt vijf keer per jaar op wisselende locaties bijeen, waarbij een positief kritische kijk op de eigen rol in de sector niet uit de weg wordt gegaan.