De ConsulTable en De Bouwagenda

De ConsulTable en De Bouwagenda

Op de bijeenkomst van de ConsulTable in april zijn we in gesprek gegaan met programmadirecteur van De Bouwagenda Ben Spiering. Uit de levendige discussie aan de tafel neemt Ben het volgende mee: het blijft mensenwerk en het gaat erom de cultuur, overtuigingen en waarden met elkaar te blijven bespreken. En dan niet alleen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden, maar juist ook met burgers en gebruikers.

Geplaatst: 09 juni 2017

Deel deze pagina

Blog ConsulTable door Annoesjka Nienhuis en Wouter van Schelt

De Bouwagenda zit nu in de fase van operationalisering van de vastgestelde agenda. In een recent artikel van het COB zegt Ben daarover: ‘Naar verwachting ligt er in september een nadere uitwerking voor de komende vier jaar. We moeten nu niet overhaast de fase van de operationalisering in gaan met allerlei gelegenheidscoalities en samenwerkingsverbanden. Je moet wel aan de slag gaan, maar met een einddoel voor ogen. Anders ben je straks bezig met allerlei dingen die ook heel nuttig zijn, maar die niet optimaal bijdragen aan de gestelde doelen.’

De publieke en private leden van de ConsulTable vinden ondersteuning en inspiratie in de boodschap van De Bouwagenda om de uitdagingen in de bouwsector aan te pakken en te overwinnen. Dat kan alleen door samenwerking. Samenwerking van publieke en private partners gericht op kennis. De Bouwagenda blijft daarom voor de ConsulTable in de toekomst een interessant potentieel ijkpunt.

Verder lezen: http://www.debouwagenda.com/

In 2004 is de ConsulTable gestart binnen het programma van PSIBouw. De ConsulTable maakt deel uit van het netwerk van De Bouwcampus en is een tafel voor adviserend ingenieurs die actief zijn in de sector van de gebouwde omgeving. De tafel bestaat uit circa tien enthousiaste netwerkers en beïnvloeders uit private en publieke consultancybureaus. De tafel komt vijf keer per jaar op wisselende locaties bijeen, waarbij een positief kritische kijk op de eigen rol in de sector niet uit de weg wordt gegaan. Lees meer over de ConsulTable in het co-creatielab.