Expeditie Themalijn Technologie en Data

Expeditie Themalijn Technologie en Data

Op 29 mei is de themalijn Technologie en Data bij elkaar gekomen bij Haitsma Beton in Friesland. Op de agenda stond het delen van de eerste ideeën die de afgelopen weken bij de deelnemers ontstaan zijn, het doorspreken van onze wensen voor de invulling van het Symposium van 28 juni en een rondleiding op de productie locatie van Haitsma. Verder hebben we kennis gemaakt met Bart Henzen, een collega van DHM-infra die onze themalijn komt versterken.

Geplaatst: 05 juni 2019

Deel deze pagina

Voortgang onderzoeksfase

Uit de gespreksronde bleek dat er al ontzettend veel gedaan is en loopt op het gebied van Circulair Bouwen. We zijn nog op zoekende naar het vinden van concreetheid binnen onze themalijn en een goede balans tussen voldoende breedte en focus. Wat zou helpen is de verwachtingen vanuit de andere themalijnen ten aanzien van Technologie en Data helder te krijgen. Het Symposium van 28 juni kan hier een mooie rol in spelen.

Vooralsnog zitten we zelf op het spoor om Tracebility en het Digitale C.V. waarin de geboorteakte, levensgeschiedenis en toekomstpotentie samenkomen als sleuteltechnologieën op te pakken. Dit zou voldoende voeding moeten geven aan essentiële aspecten van circulair bouwen zoals: valideren dat circulair gebouwd mag worden, bepalen en monitoren van de circulariteitsscore en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Richting 28 juni gaat Ruben, onze eigen illustrator, dit in een verbeeldende plaat vangen.

Verder lieten we ons inspireren door een aantal filmpjes aangedragen door Marc. Daaronder die van Maayke Aimée Damen van Excess Materials Exchange. Een interessante denklijn is om tijdens de Open Leeromgeving vast te leggen wat hier nog aan toegevoegd zou moet worden voor specifieke toepassing op bruggen en viaducten.

Overige inspiraties en voorbeelden die we tijdens de onderzoeksfase nog tegenkomen zullen we op een longlist zetten en in afstemming met de andere themalijnen overdragen of toch nog oppakken.

Symposium 28 juni

De twee dingen die we voor het Symposium van 28 juni belangrijk vinden zijn kruisbestuiving met andere themalijnen, en een helderder beeld krijgen van de tijdslijn richting de ambities van 2025 en de rol van de leeromgeving en parallel lopende initiatieven daarin.

Rondleiding Haitsma

Tot slot kregen we zonnige een rondleiding van Marijke op het terrein van Haitsma. Indrukwekkend om het productieproces van een 60 meter lange voorspanligger te zien. Marijke vertelde dat er bij Haitsma al eens eerder geëxperimenteerd is met circulaire T-stukken voor parkeergarages, deze elementen waren gechipt. Daar zijn ze echter mee gestopt omdat de geometrie in verschillende toepassingen toch steeds net weer iets anders bleek. Tot slot gaf Marijke aan dat ze zich wel kan voorstellen dat er ooit circulaire bouwstenen van bruggen worden gemaakt en opgeslagen bij Haitsma. Marijke, bedankt voor de leuke dag bij jullie!