Samen de verduurzamingsopgave versnellen

Samen de verduurzamingsopgave versnellen

Hoe brengen we gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk? Wat zijn mogelijke repeteerbare oplossingen voor circulaire en natuur-inclusieve utiliteitsbouw? Hoe geef je invulling aan integrale verduurzaming van utiliteitsgebouwen, met toekomstbestendig gebruik als centraal uitgangspunt?

Wil jouw organisatie ook één of meer van deze vraagstukken verder brengen? Kom dan 4 november naar De Bouwcampus. Wij organiseren dan een bijeenkomst voor vraageigenaren om te onderzoeken welke partijen met soortgelijke vraagstukken zitten, hoe krachten te bundelen, hoe we de trajecten met elkaar verder invulling kunnen geven, welke stappen nodig zijn, welke financieringsmogelijkheden er zijn en welke verantwoordelijkheden en rollen een ieder hierbij kan hebben.

Datum evenement: 04 november 2019

Deel deze pagina

De hierboven beschreven organisatie-overstijgende vraagstukken vragen systeemdoorbraken. De Bouwcampus brengt partijen - zoals marktpartijen, kennisinstituten, opdrachtgevers en andere belanghebbenden – in een neutrale setting bij elkaar om gezamenlijk de transitie op gang te brengen.

Interesse?

Neem contact op met Karen Nuij: k.nuij@debouwcampus.nl / 06 52 59 50 19.

Maandag 4 november
Datum 16:30 – 18:30 uur
Locatie: De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft

Komende activiteiten

 • donderdag, 27 augustus 2020
  Bij de Brugdialogen gaan we maandelijks met elkaar in gesprek, online, over een specifiek onderwerp, altijd i.v.m. bruggen.
 • donderdag, 27 augustus 2020
  De eerste sessie van het Transitietraject 'Emissieloos bouwen'
 • vrijdag, 04 september 2020
  De eerste van vier Zoominars over de Circulaire Jongeren Challenge
 • dinsdag, 22 september 2020
  Op dinsdag 22 september 2020 vindt de derde bijeenkomst van 'Industriële Woningbouw' plaats