Gebiedsgerichte energiesystemen

Gebiedsgerichte energiesystemen

De energietransitie is een nieuwe, complexe opgave met vele betrokkenen die bijna allemaal zoekende zijn. De transitie kan immers niet per gebouw apart worden opgepakt en vraagt om gebiedsgericht samenwerken. Het raakt de hele keten en vraagt zowel technisch als procesmatig om nieuwe oplossingen. De energiesystemen van de toekomst worden per regio ontwikkeld en dat betekent voor vastgoedeigenaren een nieuwe afhankelijkheid van de omgeving (o.a. met invloed op planningen) inclusief samenwerking met vele (nieuwe) stakeholders. Anderzijds moet bij toepassing van nieuwe technieken duidelijk worden wat mogelijkheden en beperkingen zijn en wanneer welke oplossing geschikt is.

De eerste sessie vindt plaats op woensdag 17 juni en de tweede op woensdag 15 juli. Het is zeker dat de bijeenkomsten op deze data plaats gaan vinden. De vorm is ‘work in progress’ en wordt online, offline of een combinatie van beiden

Datum evenement: 17 juni 2020

Deel deze pagina

HOE ZIET HET TRANSITIETRAJECT ERUIT?

De Bouwcampus organiseert een reeks aan verkenningen waarbij kennis en leerervaringen uit de hele keten worden samengebracht en kansrijke ideeën in praktijkomgevingen worden getoetst en doorontwikkeld. De opbrengsten van de verkenningen vormen input voor een objectonafhankelijk instrumentarium dat breed toepasbaar is.

Eerste verkenning: Energiesystemen Bernhardkazerne & Johannes Postkazerne
Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf brengen uit hun praktijk een opgave in voor de eerste verkenning in het transitietraject. Namelijk: het onderzoeken van passende energiesystemen voor de Bernhardkazerne in Amersfoort en de Johannes Postkazerne in Havelte. De volgende vragen staan centraal:

 1. Welke energiesystemen zijn geschikt voor kazerneterreinen die herontwikkeld worden?
  2. Op basis van welke criteria worden keuzes gemaakt?

Deze sessies zijn onderdeel van een marktverkenning voor alle defensieterreinen die de komende jaren herontwikkeld gaan worden. De marktverkenning concentreert zich op energieconcepten voor clusters van gebouwen en de bijbehorende infrastructuur. Dit is een openbaar traject. Aanwezigheid vormt geen belemmering voor deelname aan eventuele aanbestedingen in de toekomst.

Deelnemen

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit traject? Neem dan contact op met Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl.

 

Komende activiteiten

 • donderdag, 04 juni 2020
  Geest uit de fles BOUWtalks met Marjet Rutten en Pim van Wylick
 • vrijdag, 05 juni 2020
  Maak kennis met de publiek-privaat ontwikkelde methodiek ‘Gebouwen met toekomstwaarde’
 • donderdag, 11 juni 2020
  Geest uit de fles BOUWtalks met Lindy Molenkamp
 • woensdag, 17 juni 2020
  GEBIEDSGERICHTE BENADERING VOOR HET ENERGIEVRAAGSTUK
 • dinsdag, 30 juni 2020
  De uitdaging rond hergebruik van bruggen is groot en heeft geleid tot de ‘Circulaire Jongeren Challenge’