• Start
 • Agenda
 • Eerste sessie Transitietraject 'Emissieloos bouwen'

Eerste sessie Transitietraject 'Emissieloos bouwen'

Eerste sessie Transitietraject 'Emissieloos bouwen'

De Bouwcampus organiseert een transitietraject Emissieloos Bouwen in het kader van stikstofreductie in de bouwketen. Op donderdag 27 augustus vindt de eerste sessie plaats waarin de casus van het Rijksvastgoedbedrijf van de Penitentiaire Inrichting Scheveningen centraal staat. 

Datum evenement: 27 augustus 2020

Deel deze pagina

De Casus

De P.I. Scheveningen wordt slechts door een doorgaande weg gescheiden van een Natura 2000 gebied. Op de ‘traditionele’ wijze bouwen leidt tot te veel uitstoot van stikstof, waardoor geen vergunning verleend kan worden voor de bouwactiviteiten die moeten plaatsvinden. De centrale vraag waar De Bouwcampus en het Rijksvastgoedbedrijf graag jouw kennis en ervaring voor inzetten, is:

Zijn er mogelijkheden, en zo ja welke, waardoor er wel gebouwd of gerenoveerd kan worden, binnen de grenswaarden van de stikstofdepositie? Welke stappen, strategieën of acties moeten daartoe worden genomen door wie en hoe moeten we dat organiseren?

Samen met koplopers, vernieuwers en andere belangstellenden vanuit marktpartijen, overheden en kennisinstellingen ga je aan de slag. We onderzoeken het toekomstperspectief voor de P.I. Scheveningen door aan te geven wat wel kan, in het licht van stikstofdepositie en de opgave die er ligt. Dit onderwerp is voor heel Nederland van belang gezien de actuele ontwikkelingen rondom (de interpretatie van) het ‘Remkes’-rapport.

Uitkomst Versnellingstafel Stikstof

Na de Versnellingstafel Stikstof die De Bouwcampus eind 2019 organiseerde, hebben verschillende partijen zich gecommitteerd om te werken aan Emissieloos Bouwen, o.a. door de Malieveldverklaring te ondertekenen.
Opdrachtgevers hebben een belangrijke sleutel in handen op weg naar de emissieloze bouwplaats. De industrie gaat pas ontwikkelen als het hen gevraagd wordt; zij geven nu aan dat dit beperkt het geval is. De belangrijkste aanbeveling van de Versnellingstafel Stikstof was om emissieloos ‘uitvragen’ te bevorderen. Zodra er een markt ontstaat voor emissieloos materiaal en emissiearme bouwtechnieken, dan komen er initiatieven om de bouwlogistiek te optimaliseren of anders te organiseren. Met aanzienlijke emissiereducties tot gevolg!

Bijeenkomsten

In drie bijeenkomsten gaan we met een gebalanceerde groep van circa 30 deelnemers uit de markt, overheid en kennisinstellingen aan de slag rondom dit vraagstuk. De drie bijeenkomsten bouwen op elkaar voort, daarom zien we je aanwezigheid graag bij alle drie de bijeenkomsten.

Deelnemen

Deelname is op uitnodiging, ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit traject of heb je vragen/opmerkingen? Neem dan contact op met Anna Kogut via a.kogut@debouwcampus.nl

Komende activiteiten

 • donderdag, 27 augustus 2020
  Bij de Brugdialogen gaan we maandelijks met elkaar in gesprek, online, over een specifiek onderwerp, altijd i.v.m. bruggen.
 • donderdag, 27 augustus 2020
  De eerste sessie van het Transitietraject 'Emissieloos bouwen'
 • vrijdag, 04 september 2020
  De eerste van vier Zoominars over de Circulaire Jongeren Challenge
 • dinsdag, 22 september 2020
  Op dinsdag 22 september 2020 vindt de derde bijeenkomst van 'Industriële Woningbouw' plaats