Brugdialogen

Brugdialogen

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een brugdialoog. Jouw kennis en ervaring is hard nodig voor de vormgeving van de uitdagende en omvangrijke opgave waar we voor staan: de renovatie van de Nederlandse civiele kunstwerken.

Datum evenement: 25 juni 2020

Deel deze pagina

Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

Het afgelopen jaar zijn er diverse Bruggenontbijten georganiseerd om dit onderwerp met elkaar uit te diepen. Op 25 juni starten we met een online vervolg hierop: de Brugdialogen!

Het thema van deze eerste sessie is 'gebundeld aanbesteden'. We doen een oproep aan alle betrokkenen om na te denken over het gebundeld aanbesteden in hun eigen praktijk. Hoe zou dat werken? Wat is er voor nodig?

Klik hier om je als deelnemer aan te melden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). Je kunt je aanmelden voor een of meerdere sessies.

Opzet brugdialogen

Iedere laatste donderdag van de maand, klokslag 8.00-9.00 uur. Noteer in je agenda: 25 juni, 23 juli, 27 augustus

Maandelijks gaan we online met elkaar in gesprek. We starten elke Brugdialoog met een korte introductie aan de hand van een thema. Dit doen we door een gesprek tussen enkele specialisten en ervaringsdeskundigen te faciliteren. Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’.
Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden.

Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd.

Lastige en complexe vraagstukken kunnen we inbrengen in de leeromgeving bij De Bouwcampus, maar ook laten inleiden door specialisten uit de sector en betrokken kennisinstellingen.

Ben je een keer verhinderd? Geen probleem; je meldt je per dialoog aan.

Wanneer?

  • Donderdag 25 juni 08:00 - 09:00 uur (online via Zoom)
  • Donderdag 23 juli 08:00 - 09:00 uur (online via Zoom)
  • Donderdag 27 augustus 08:00 - 09:00 uur (online via Zoom)

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Komende activiteiten